CELE KONWENTU

Obecnie celem Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych jest umocnienie współpracy między władzami Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych, w tym:

 • Ustalanie wspólnego stanowiska, dotyczącego poszczególnych spraw dotyczących kształcenia II stopnia na Wydziałach Lekarskich publicznych Uniwersytetów Medycznych

 • Prezentowanie wspólnych interesów, oraz działania prowadzące do efektywnej współpracy z Rektorami Uczelni Medycznych w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowo – badawczej, organizacyjnej.

 • Koordynowanie współpracy dotyczącej procesu rekrutacji na Wydział Lekarski, wybranych dokumentów.

 • Prace dotyczące sposobu realizacji programu nauczania w ramach wprowadzonych standardów MNiSW.

 • Działania mające na celu ściślejszą współpracę z Ministerstwem Zdrowia oraz  Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów.

 • W ramach współpracy podejmowanie wysiłków i działań, mających na celu rozwiązywanie spraw bieżących.

 • Wymiana doświadczeń i wspieranie się w działaniach dydaktycznych.

Pierwszym założeniem było nawiązanie bliskich kontaktów i wymiana poglądów na proces kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2012 roku a także prezentowanie wspólnego stanowiska w kontaktach z Konferencją Rektorów Uczelni Medycznych, Ministerstwem Zdrowia oraz Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Dodatkowymi problemami była wymiana doświadczeń dotyczących rekrutacji na Wydział Lekarski.

O KONWENCIE

Konwent Dziekanów jest dobrowolnym zrzeszeniem Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych.

Konwent powstał z inicjatywy Dziekana Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Marii Dudziak w 2013 roku. Na zaproszenie odpowiedziało 7 dziekanów Wydziałów Lekarskich Publicznych Uczelni Medycznych: Prof. Leszek Domański ze Szczecina, Prof. Marzenna Zielińska z Łodzi, Prof. Irina Kowalska z Białegostoku, Prof. Jan Zejda  z Katowic, Prof. Maciej Misiołek z Zabrza, Prof. Katarzyna Osińska z Bydgoszczy oraz Prof. Ryszard Maciejewski z Lublina. Spotkanie odbyło się w ośrodku na Wdzydzach Kaszubskich.

W kolejnych corocznych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Publicznych Uczelni Medycznych kadencji 2012- 2016 rok. Dodatkowo doszło do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z pracownikami administracyjnymi dziekanatów.

W ciągu 3 lat zrealizowano trzy spotkania z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłem, Dyrektorem ds. Kształcenia Panią Katarzyną Chmielewską. Odbyto również spotkanie z przedstawicielami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych a także uczestniczono w spotkaniach Konferencji Rektorów.

W kolejnej kadencji 2016 – 2020 podjęto kroki formalnego zalegalizowania Konwentu przy Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych na mocy Uchwały 57/2018. W skład Konwentu wchodzą Dziekani niżej wymienionych Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych:

 1. Pomorski Uniwersytet Medyczny
  Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,
 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  Wydział Lekarski,
 3. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  Wydział Lekarski I
  Wydział Lekarski II
 4. Warszawski Uniwersytet Medyczny
  I Wydział Lekarski
  II Wydział Lekarski z Nauczaniem w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii
 5. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie– Collegium Medicum
  Wydział Lekarski
 6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Wydział Lekarski w Katowicach
  Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
 7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu- Collegium Medicum w Bydgoszczy
  Wydział Lekarski
 8. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  Wydział Lekarski
 9. Uniwersytet Medyczny Lublin
  I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
  II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
 10. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Wydział Lekarski
 11. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
  Wydział Nauk Medycznych
 12. Gdański Uniwersytet Medyczny
  Wydział Lekarski
 13. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 14. Uniwersytet Medyczny w Rzeszowie
  Wydział Lekarski