Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych jest dobrowolnym zrzeszeniem polskich akademickich szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych.

O KRAUM

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) została powołana w 1989r. przez Prof. Antoniego Pruszewicza, ówczesnego Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w czasie uroczystości obchodów 70. rocznicy powstania uczelni.

Pierwotny KRAMP ( Konferencja Rektorów Akademii Medycznych w Polsce)  reprezentował problematykę oraz interesy medycznych szkół akademickich wobec Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (m.in. próbował nie dopuścić do pozbawienia akademii medycznych szpitali klinicznych).

Cele KRAUM

  • wprowadzenie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażania opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkól medycznych.

  • inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych.

  • podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych.

  • wprowadzenie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażanie opinii w sprawach szpitali,  dla których organem założycielskim są Uczelnie oraz CMKP.

  • reprezentowanie wspólnych interesów, a także podejmowanie działań prowadzących do efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni medycznych w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowo – badawczej, organizacyjnej,

  • występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni medycznych wobec organów władzy państwowej,

  • działanie umożliwiające swobodną wymianę studentów i pracowników uczelni medycznych w kraju i za granicą,

Konwenty Dziekanów

Konwent Dziekanów
Wydziałów Lekarskich
Uczelni Publicznych

Konwent Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych jest dobrowolnym zrzeszeniem polskich akademickich szkół wyższych prowadzących kształcenie na Wydziałach Lekarskich Uczelni Publicznych.

Konwent Dziekanów
Wydziałów Farmaceutycznych
Uczelni Medycznych

Konwent Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych jest dobrowolnym zrzeszeniem polskich akademickich szkół wyższych prowadzących kształcenie na Wydziałach Farmaceutycznych Uczelni Medycznych.

© Copyright - KRAUM