sl_2
sl_1b
sl_4
sl_5
sl_3
Slide background

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych jest dobrowolnym zrzeszeniem polskich akademickich szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych.

O KRAUM

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) została powołana w 1989r. przez Prof. Antoniego Pruszewicza, ówczesnego Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w czasie uroczystości obchodów 70. rocznicy powstania uczelni.

Pierwotny KRAMP ( Konferencja Rektorów Akademii Medycznych w Polsce)  reprezentował problematykę oraz interesy medycznych szkół akademickich wobec Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (m.in. próbował nie dopuścić do pozbawienia akademii medycznych szpitali klinicznych).

Cele KRAUM

  • wprowadzenie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażania opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkól medycznych.

  • inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych.

  • podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych.

  • wprowadzenie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażanie opinii w sprawach szpitali,  dla których organem założycielskim są Uczelnie oraz CMKP.

  • reprezentowanie wspólnych interesów, a także podejmowanie działań prowadzących do efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni medycznych w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowo – badawczej, organizacyjnej,

  • występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni medycznych wobec organów władzy państwowej,

  • działanie umożliwiające swobodną wymianę studentów i pracowników uczelni medycznych w kraju i za granicą,

© Copyright - KRAUM