KRAUM obradował w Olsztynie

Jesienne obrady Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych odbyły się po raz pierwszy w Olsztynie. Gospodarzem spotkania zorganizowanego w dniach 11-13 października 2023 r. był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski reprezentowany przez rektora dr. hab. Jerzego Przyborowskiego oraz prorektora ds. Collegium Medicum UWM prof. Sergiusza Nawrockiego.

Dyskusja w dużej mierze dotyczyła akredytacji amerykańskiej przeprowadzanej przez National Committee on Foreign Medical and Accreditation. Dobra ocena NCFMEA skutkuje obecnością studentów ze Stanów Zjednoczonych na polskich uczelniach i świadczy o wysokim poziomie polskiego kształcenia medycznego. Amerykański komitet przyznaje polskim uczelniom medycznym pozytywne oceny nieprzerwanie od 1997 r. Starania o przedłużenie na kolejne lata akredytacji NCFMEA i WFMEA zreferowali prof. Kamil Torres i prof. Janusz Moryś. W drugiej części obrad odniósł się do tej kwestii także biorący udział w obradach ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, przewodniczący Polskie Komisji Akredytacyjnej. Kolejne przesłuchanie z przedstawicielami amerykańskiej administracji odbędzie się na wiosnę 2024 r.

Ponadto prof. Michał Nowicki, przewodniczący Komisji Nauki przy KRAUM zaprezentował projekt uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska Konferencji Rektorów dotyczącego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17 lipca 2023 r. Natomiast prof. Wojciech Załuska przybliżył zgromadzonym najważniejsze kwestie dotyczące umiędzynarodowienia po spotkaniu z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.

Podczas posiedzenia wręczono Certyfikaty Jakości Kształcenia przyznane przez Uniwersytecką Komisję ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim. Wszystkie Wydziały Lekarskie prowadzone przez uczelnie zrzeszone w KRAUM zostały docenione za wysoką jakość kształcenia, potwierdzoną certyfikatem na kolejne pięlat, tj. do czerwca 2028 r. Wyróżnienia wręczyli przewodniczący UKJKKL prof. Janusz Moryś oraz prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

O przyjętym nowym standardzie kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, jak również organizacji drugiej edycji Kongresu Humanizacji Medycyny dyskutowano z przedstawicielami resortów – Wojciechem Murdzkiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Piotrem Bromberem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Na posiedzeniu obecni byli Agnieszka Pietraszewska-Macheta, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Jakub Kraszewski, przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, dyrektor naczelny uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, z którymi poruszono tematy związane z jakością w podmiotach leczniczych, w świetle nowej ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Pobyt w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego był okazją do poznania okolicy, w tym zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim. Obrady połączone były z inauguracją roku akademickiego na Wydziale Lekarskim UWM, która odbyła się w 13 października, z udziałem przedstawicieli uczelni zrzeszonych w KRAUM.

Kolejne obrady KRAUM zaplanowano w styczniu 2023 r. Ich gospodarzem będzie Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

Fot. Janusz Pająk/Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Posiedzenia KRAUM, 12.10.2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 12 października 2023 r. w Lidzbarku Warmińskim. Organizatorem obrad jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Obrady KRAUM w Poznaniu

Majowe spotkanie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych odbyło się 25 maja 2023 r. w sercu Wielkopolski. Jego gospodarzem był prof. Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Posiedzenie rozpoczęło podsumowanie konferencji „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa” odbywającej się 21 kwietnia 2023 r. we Wrocławiu. Jak podkreślili prof. Piotr Ponikowski i prof. Agnieszka Piwowar, w wydarzeniu udział wzięło ponad 300 uczestników. Wieloaspektowa dyskusja wokół jakości kształcenia na kierunkach medycznych pozwoliła szerokiemu gronu dostrzec wagę tego problemu, a uczelnie zastymulować do dalszej pracy nad opracowaniem rekomendacji i spisem dobrych praktyk. Rekomendacje KRAUM dotyczące kształcenia na kierunkach medycznych omówiła prof. Agnieszka Zimmermann, przewodnicząca zespołu, prorektor ds. jakości kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rekomendacje opracowane KRAUM stanowią wskazówki odpowiadające na pytania dotyczące prowadzenia efektywnego kształcenie w zawodach medycznych w sposób nowoczesny i w pełni pokrywający potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Starają się wskazywać, jak przygotować przyszłych pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu – zaznaczyła prof. Zimmermann.

Wśród poruszanych tematów nie zabrakło również dyskusji nt. funkcjonowania Komisji Bioetycznych w świetle nowych regulacji prawnych, co szczegółowo omówił prof. Marek Droździk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Natomiast postępy w ubieganiu się o akredytacje NCFMEA i WFMEA przybliżyli zgromadzonym prof. Kamil Torres z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i prof. Janusz Moryś z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim.

W obradach KRAUM udział wzięli także zaproszeni goście: Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departament Rozwoju Kadr Medycznych MZ oraz Marcin Czaja, dyrektor Departament Szkolnictwa Wyższego MEiN, z którymi dyskutowano m.in. na temat nowego standardu kształcenia na kierunku lekarskim oraz projektu poselskiego obniżającego wymogi dla uczelni, które chcą kształcić przyszłych lekarzy. Obecna była także sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. Maria Próchnicka i Rafał Staszewski, wiceprezes Agencji Badań Medycznych, z którym dyskutowano m.in. kwestie związane z Naczelną Komisją Bioetyczną.

Kolejne obrady KRAUM odbędą się w październiku w Olsztynie.

Fot. Mirosław Baryga

Komunikat – posiedzenie KRAUM, 25.05.2023

W dniu 25 maja br. odbędzie się kolejne posiedzenie KRAUM. Organizatorem posiedzenia jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Obrady KRAUM w Lublinie

Dnia 16 marca 2023r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie KRAUM. W obradach KRAUM, poza rektorami uczelni zrzeszonymi w ramach Konferencji, udział wzięli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Piotr Bromber, Prezes Agencji Badań Medycznych – Radosław Sierpiński oraz Wiceprezes Agencji Badań Medycznych Rafał Staszewski,  a także Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – Łukasz Jankowski i Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Marcin Czaja. W ramach posiedzenia rozmawiano o standardach kształcenia, potrzebie wprowadzenia zmian w egzaminie LEK oraz o nowych możliwościach, które uczelniom medycznym daje współpraca z Agencją Badań Medycznych. Poruszono także wątek organizacji konferencji KRAUM pn. „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”, która odbędzie się 21 kwietnia we Wrocławiu.

W ramach spotkania rektorzy zwiedzali Centrum Symulacji Medycznej, które stanowi doskonałą bazę do kształcenia przedklinicznego w ramach programów studiów na kierunkach medycznych, prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Fot. Agnieszka Wrońska UM w Lublinie

Komunikat – posiedzenie KRAUM, 16.03.2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 16 marca 2023 r. w Lublinie. Organizatorem obrad jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Obrady KRAUM we Wrocławiu

Zaplanowane w dniach 7-9 grudnia 2022 r. obrady Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych odbyły się we Wrocławiu. Gospodarzem spotkania był prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich. Obok reprezentantów władz uczelni członkowskich KRAUM w rozmowach aktywny udział wzięli: wiceminister zdrowia Piotr Bromber, prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. Radosław Sierpiński, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak oraz online reprezentujący MEiN dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego Marcin Czaja oraz naczelnika Wydziału Spraw Medycznych Piotr Kowalski.


Obecni byli także: prof. Zbigniew Izdebski, przewodniczący Komitetu Naukowego I Kongresu Humanizacji Medycyny, Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, prezes Polskiej Unii Szpitali Klinicznych oraz prof. Janusz Moryś, przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim.


Dyskutowano m.in. o kwestii zmian standardów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, finansowaniu szpitali klinicznych raz założeniach ustawy o działalności leczniczej.
Uczestnicy spotkania mieli okazję do zwiedzenia Muzeum Anatomii UMW, po którym oprowadził ich dr Marek Syrycki, prof. uczelni.


Kolejne obrady KRAUM zaplanowano w marcu 2023 r., a ich gospodarzem będzie Uniwersytet Medyczny w Lublinie.


Fot. Tomasz Walów/UMW

Komunikat – posiedzenie KRAUM, 8.12.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 8 grudnia 2022 r. we Wrocławiu. Organizatorem obrad jest Uniwersytet Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Wrześniowe obrady w Zielonej Górze

Ostatnie w bieżącym roku akademickim obrady KRAUM zorganizował Uniwersytet Zielonogórski (UZ). Gospodarzem spotkania odbywającego się w dniach 7-9 września 2022 r. byli rektor UZ prof. Wojciech Strzyżewski i prof. Maciej Zabel, prorektor ds. Collegium Medicum UZ. Na zaproszenie Rektorów uczelni medycznych w rozmowach uczestniczyli również minister zdrowia Adam Niedzielski wraz z wiceministrami Piotrem Bromberem  i Marcinem Martyniakiem oraz obecny w obradach online sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki prof. Wojciech Murdzek. Obecni byli także: dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia Małgorzata Zadorożna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, przewodniczący PKA prof. Stanisław Wrzosek, wiceprezes Zarządu Banku PKO S.A. Wojciech Werochowski oraz reprezentujący Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie – dr Piotr Pawliszak i dr Piotr Winciunas.

Podczas spotkania w Zielonej Górze członkowie KRAUM omawiali bieżące tematy dotyczące m.in. wyników ostatniej ewaluacji działalności naukowej, trudności nie tylko finansowych związanych z rosnącą inflacją, a także kwestie związane z inauguracją kolejnego roku akademickiego. Dr hab. Maciej Duszczyk z UW przybliżył wyniki pierwszej tury badań dotyczących planów migracyjnych realizowanych wśród studentów VI roku kierunków lekarskich.

Dyskusja dotyczyła także kredytów na studia medyczne, z których mogą skorzystać studenci płatnych kierunków lekarskich prowadzonych w języku polskim oraz amerykańskiej akredytacji WFME. Rektorzy jednogłośnie poparli inicjatywę kontynuowania interdyscyplinarnej dyskusji o humanizacji medycyny i organizacji kolejnych odsłon konferencji, która obyła się w dniach 9-10 czerwca w Warszawie.

Obrady w Zielonej Górze były okazją, by zwiedzić Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego sp. z o.o., po którym gości oprowadził prezes Zarządu dr Marek Działoszyński.

Kolejne posiedzenie KRAUM odbędzie się w grudniu 2022 r., a jego gospodarzem będzie Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Komunikat – posiedzenie KRAUM, 7-9.09.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się w dniach 7-9 września 2022 r. w Zielonej Górze. Organizatorem obrad jest Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.