UMB gospodarzem obrad KRAUM

Kwietniowe obrady Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych zorganizowano w malowniczej scenerii, w samym sercu Puszczy Białowieskiej. Organizatorem posiedzenia był Uniwersytet Medyczny w Białymstoku reprezentowany przez rektora prof. Adama Krętowskiego oraz rektora elekta prof. Marcina Moniuszko.

W dyskusji udział wzięli także zaproszeni goście: wiceminister zdrowia dr Marek Kos, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych MZ prof. Mariusz Klencki wraz z dyrektorem Departamentu Oceny Inwestycji dr. inż. Krzysztofem Różanowskim. Obecny był także dr Rafał Staszewski, p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych, dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Wojciech Kuźmicki oraz Natalia Wojciechowska z Polskiej Izby Książki.

Podczas obrad poruszono między innymi tematy: akredytacji amerykańskiej World Federation for Medical Education (WFME), kluczowej la utrzymania wysokiego standardu kształcenia lekarzy w Polsce oraz ich rozpoznawalności w światowej medycynie. Członkowie KRAUM zapoznali się również ze sprawozdaniami: Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim i Komisji Nauki przy KRAUM. W części poświęconej współpracy z ABM doświadczenia gdańskie omówił prof. Piotr Widłak, dyrektor biura Centrum Wsparcia Badań Klinicznych GUMed. Dyskutowano także na temat biobankowania i wykorzystania materiału zbieranego od uczestników badań klinicznych w projektach Agencji Badań Medycznej, jak również ogłoszonym konkursie na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze.

Kolejne obrady KRAUM zaplanowano w czerwcu w Sopocie, a ich organizatorem będzie Gdański Uniwersytet Medyczny.

Posiedzenia KRAUM, 18.04.2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 18 kwietnia 2024 r. w Białowieży. Organizatorem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

KRAUM obradował w Łodzi

Pierwsze w nowym roku kalendarzowym obrady Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych zorganizował 11 stycznia 2024 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi pod przewodnictwem rektora prof. Radzisława Kordka.

Obrady w dużej mierze dotyczyły bieżącej sytuacji ABM, a kwestię ryzyka niekwalifikowanych koszów w projektach przybliżył zgormadzonym prof. Piotr Widłak, dyrektor Biura „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych” GUMed. Ponadto Rektorzy dyskutowali o terminie i tematyce organizowanej w bieżącym roku drugiej edycji konferencji poświęconej edukacji medycznej z elementami humanizacji medycyny. Przedsięwzięcie koordynują Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Tradycyjnie druga część posiedzenia KRAUM odbyła się z udziałem zaproszonych gości. Swoją obecnością zgromadzonych zaszczycili: sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Wojciech Konieczny wraz z Małgorzatą Zadorożną dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych MZ, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej drMateusz Kowalczyk oraz Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozmowy koncentrowały się głównie wokół kwestii jakości kształcenia na nowo otwartych kierunkach lekarskich i działań planowanych przez resort zdrowia. Zarówno rektorzy uczelni członkowskich KRAUM, jak i przedstawiciel samorządu lekarskiego jednogłośnie podkreślali, że kierunki lekarskie bez akredytacji należy zamknąć. Uczelnie KRAUM wyraziły także gotowość przyjęcia studentów, którzy już rozpoczęli naukę na kierunkach niespełniających standardów.

Jak podkreślił wiceminister Konieczny, misja nowego rządu dopiero się zaczyna. Członkowie KRAUM zapraszani są do różnych grup eksperckich i Ministerstwo Zdrowia będzie nadal liczyło na to wsparcie. Reprezentujący NRL dr Kowalczyk zaznaczył, że konieczne jest podniesienie rangi PKA, której opinia powinna być dla Ministra wiążąca.

Uczestniczący w obradach reprezentanci Naukowej Fundacji Polpharmy – wiceprezes zarządu Krzysztof Kurowski oraz dyrektor Daniela Piotrowska podsumowali pierwszą edycję wakacyjnej szkoły Polpharmy „Medical School of Your Future” oraz projekty zainicjowane podczas I Konwentu Rektorów. Ponadto Grzegorz Kurzyp, dyrektor ds. rozwoju produktów Grupy PWN przybliżył zgromadzonym platformę medyczną „Medico PZWL”, która wspiera edukację na wszystkich kierunkach medycznych.

Kolejne obrady KRAUM zaplanowano w kwietniu w Białowieży, a ich organizatorem będzie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Posiedzenia KRAUM, 11.01.2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 11 stycznia 2024 r. w Łodzi. Organizatorem obrad jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

KRAUM obradował w Olsztynie

Jesienne obrady Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych odbyły się po raz pierwszy w Olsztynie. Gospodarzem spotkania zorganizowanego w dniach 11-13 października 2023 r. był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski reprezentowany przez rektora dr. hab. Jerzego Przyborowskiego oraz prorektora ds. Collegium Medicum UWM prof. Sergiusza Nawrockiego.

Dyskusja w dużej mierze dotyczyła akredytacji amerykańskiej przeprowadzanej przez National Committee on Foreign Medical and Accreditation. Dobra ocena NCFMEA skutkuje obecnością studentów ze Stanów Zjednoczonych na polskich uczelniach i świadczy o wysokim poziomie polskiego kształcenia medycznego. Amerykański komitet przyznaje polskim uczelniom medycznym pozytywne oceny nieprzerwanie od 1997 r. Starania o przedłużenie na kolejne lata akredytacji NCFMEA i WFMEA zreferowali prof. Kamil Torres i prof. Janusz Moryś. W drugiej części obrad odniósł się do tej kwestii także biorący udział w obradach ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, przewodniczący Polskie Komisji Akredytacyjnej. Kolejne przesłuchanie z przedstawicielami amerykańskiej administracji odbędzie się na wiosnę 2024 r.

Ponadto prof. Michał Nowicki, przewodniczący Komisji Nauki przy KRAUM zaprezentował projekt uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska Konferencji Rektorów dotyczącego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17 lipca 2023 r. Natomiast prof. Wojciech Załuska przybliżył zgromadzonym najważniejsze kwestie dotyczące umiędzynarodowienia po spotkaniu z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.

Podczas posiedzenia wręczono Certyfikaty Jakości Kształcenia przyznane przez Uniwersytecką Komisję ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim. Wszystkie Wydziały Lekarskie prowadzone przez uczelnie zrzeszone w KRAUM zostały docenione za wysoką jakość kształcenia, potwierdzoną certyfikatem na kolejne pięlat, tj. do czerwca 2028 r. Wyróżnienia wręczyli przewodniczący UKJKKL prof. Janusz Moryś oraz prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

O przyjętym nowym standardzie kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, jak również organizacji drugiej edycji Kongresu Humanizacji Medycyny dyskutowano z przedstawicielami resortów – Wojciechem Murdzkiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Piotrem Bromberem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Na posiedzeniu obecni byli Agnieszka Pietraszewska-Macheta, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Jakub Kraszewski, przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, dyrektor naczelny uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, z którymi poruszono tematy związane z jakością w podmiotach leczniczych, w świetle nowej ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Pobyt w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego był okazją do poznania okolicy, w tym zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim. Obrady połączone były z inauguracją roku akademickiego na Wydziale Lekarskim UWM, która odbyła się w 13 października, z udziałem przedstawicieli uczelni zrzeszonych w KRAUM.

Kolejne obrady KRAUM zaplanowano w styczniu 2023 r. Ich gospodarzem będzie Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

Fot. Janusz Pająk/Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Posiedzenia KRAUM, 12.10.2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 12 października 2023 r. w Lidzbarku Warmińskim. Organizatorem obrad jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Obrady KRAUM w Poznaniu

Majowe spotkanie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych odbyło się 25 maja 2023 r. w sercu Wielkopolski. Jego gospodarzem był prof. Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Posiedzenie rozpoczęło podsumowanie konferencji „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa” odbywającej się 21 kwietnia 2023 r. we Wrocławiu. Jak podkreślili prof. Piotr Ponikowski i prof. Agnieszka Piwowar, w wydarzeniu udział wzięło ponad 300 uczestników. Wieloaspektowa dyskusja wokół jakości kształcenia na kierunkach medycznych pozwoliła szerokiemu gronu dostrzec wagę tego problemu, a uczelnie zastymulować do dalszej pracy nad opracowaniem rekomendacji i spisem dobrych praktyk. Rekomendacje KRAUM dotyczące kształcenia na kierunkach medycznych omówiła prof. Agnieszka Zimmermann, przewodnicząca zespołu, prorektor ds. jakości kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rekomendacje opracowane KRAUM stanowią wskazówki odpowiadające na pytania dotyczące prowadzenia efektywnego kształcenie w zawodach medycznych w sposób nowoczesny i w pełni pokrywający potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Starają się wskazywać, jak przygotować przyszłych pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu – zaznaczyła prof. Zimmermann.

Wśród poruszanych tematów nie zabrakło również dyskusji nt. funkcjonowania Komisji Bioetycznych w świetle nowych regulacji prawnych, co szczegółowo omówił prof. Marek Droździk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Natomiast postępy w ubieganiu się o akredytacje NCFMEA i WFMEA przybliżyli zgromadzonym prof. Kamil Torres z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i prof. Janusz Moryś z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim.

W obradach KRAUM udział wzięli także zaproszeni goście: Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departament Rozwoju Kadr Medycznych MZ oraz Marcin Czaja, dyrektor Departament Szkolnictwa Wyższego MEiN, z którymi dyskutowano m.in. na temat nowego standardu kształcenia na kierunku lekarskim oraz projektu poselskiego obniżającego wymogi dla uczelni, które chcą kształcić przyszłych lekarzy. Obecna była także sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. Maria Próchnicka i Rafał Staszewski, wiceprezes Agencji Badań Medycznych, z którym dyskutowano m.in. kwestie związane z Naczelną Komisją Bioetyczną.

Kolejne obrady KRAUM odbędą się w październiku w Olsztynie.

Fot. Mirosław Baryga

Komunikat – posiedzenie KRAUM, 25.05.2023

W dniu 25 maja br. odbędzie się kolejne posiedzenie KRAUM. Organizatorem posiedzenia jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Obrady KRAUM w Lublinie

Dnia 16 marca 2023r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie KRAUM. W obradach KRAUM, poza rektorami uczelni zrzeszonymi w ramach Konferencji, udział wzięli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Piotr Bromber, Prezes Agencji Badań Medycznych – Radosław Sierpiński oraz Wiceprezes Agencji Badań Medycznych Rafał Staszewski,  a także Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – Łukasz Jankowski i Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Marcin Czaja. W ramach posiedzenia rozmawiano o standardach kształcenia, potrzebie wprowadzenia zmian w egzaminie LEK oraz o nowych możliwościach, które uczelniom medycznym daje współpraca z Agencją Badań Medycznych. Poruszono także wątek organizacji konferencji KRAUM pn. „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”, która odbędzie się 21 kwietnia we Wrocławiu.

W ramach spotkania rektorzy zwiedzali Centrum Symulacji Medycznej, które stanowi doskonałą bazę do kształcenia przedklinicznego w ramach programów studiów na kierunkach medycznych, prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Fot. Agnieszka Wrońska UM w Lublinie

Komunikat – posiedzenie KRAUM, 16.03.2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 16 marca 2023 r. w Lublinie. Organizatorem obrad jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie.