Rektorzy uczelni medycznych obradowali w trójmieście

Gdański Uniwersytet Medyczny na czele z rektorem prof. Marcinem Gruchałą, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) był gospodarzem jej wiosennych obrad. Spotkanie odbyło się w dniach 18-20 maja br. w Trójmieście. W rozmowach oprócz reprezentantów władz uczelni członkowskich KRAUM aktywny udział wzięli również przedstawiciele dwóch Ministerstw. Resort zdrowia reprezentował wiceminister Piotr Bromber, natomiast Ministerstwo Finansów – wiceminister Sebastian Skuza. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również zastępca rzecznika praw pacjenta Grzegorz Błażewicz oraz dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych Jakub Adamski.

Rektor GUMed prof. Marcin Gruchała przywitał zgromadzonych gości oraz przybliżył porządek obrad, w tym również protokół ostatniego posiedzenia Konferencji. Przewodniczący KRAUM w słowie wstępu zaprosił do swobodnej wymiany myśli i wyraził nadzieję na owocną i konstruktywną dyskusję. Początek rozmów dotyczył kształcenia medyków oraz rozważenia możliwości dobrowolnego stażu podyplomowego w celu uniknięcia jego całkowitego zniesienia. Następnie rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong przybliżył bieżące ustalenia dotyczące zasad przyjmowania studentów z Ukrainy i ich możliwości kontynuowania kształcenia w Polsce w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Solidarni z Ukrainą. Kolejnym tematem były problemy absolwentów studiów anglojęzycznych oraz korekt ustawy o zawodzenie lekarza i lekarza dentysty. Dyskusja z udziałem ministra Piotra Brombera skupiła się wokół opracowania standardów kształcenia i zmian na kierunku fizjoterapia. Przedstawiciel MZ w swojej wypowiedzi podkreślił, że kluczowe w zmianach jest stawianie na standaryzację i odpowiednią ewaluację zamiast kolejnych egzaminów dla studentów. Aby zapewnić odpowiednie standardy nauczania, medycyna powinna iść w stronę zespołowości i partnerstwa między dyscyplinami, a nie ich hierarchizacji.

O projekcie Krajowej Sieci Onkologicznej opowiedział dr hab. Rafał Steć, kierownik Kliniki Onkologii szpitala klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W swojej prelekcji zwrócił szczególną uwagę na fakt, że coraz mniej lekarzy decyduje się na specjalizację onkologiczną. Prof. Steć zasugerował, że w tym przypadku być może warto rozważyć utworzenie ośrodków pilotażowych dla studentów oraz powołanie stanowiska asystenta w chorobie onkologicznej.

Następnie głos w obradach zabrał minister Sebastian Skuza, który omówił stan finansowy i sprawy płacowe uczelni medycznych w Polsce.

W ostatniej części obrad zgromadzeni poruszyli temat komunikacji na linii pacjent – lekarz. Minister Bromber zachęcił do czynnego udział w zbliżającym się I Kongresie Humanizacji Medycyny, po czym list od rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca odczytał jego zastępca – Grzegorz Błażewicz. W dyskusji głos zabrał również dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych Jakub Adamski, który podkreślił potrzebę budowania konkretnych postaw już na samym początku kształcenia w zawodach medycznych. W swojej prelekcji omówił również stan zakażeń szpitalnych w Polsce.

W ramach KRAUM uczestnicy mieli okazję odwiedzić nowe budynki szpitala klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Po Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oprowadził gości dyrektor naczelny Jakub Kraszewski.

Kolejne obrady odbędą się w Zielonej Górze we wrześniu br. Ich organizatorem będzie Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Komunikat – posiedzenie KRAUM, 18-19.05.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się w dniach 18-19 maja 2022 r. w Gdańsku. Organizatorem obrad jest Gdański Uniwersytet Medyczny.

Komunikat – posiedzenie KRAUM 10.03.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się stacjonarnie 10 marca 2022 r. w Kielcach. Organizatorem jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Komunikat – posiedzenie KRAUM 24-26.11.2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się stacjonarnie w dniach 24-26 listopada 2021 r. w Warszawie. Organizatorem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Agencją Badań Medycznych.

Obrady KRAUM 8-11 stycznia 2014r. Katowice

W Katowicach miały miejsce obrady Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Gospodarzem konferencji był Śląski Uniwersytet Medyczny. W trakcie spotkania rektorzy obradowali nad problemem roli uczelni medycznych w funkcjonowaniu i rozwoju polskiej onkologii jak również dyskutowali nad zaawansowaniem prac nad założeniami do ustawy o szpitalach klinicznych. W trakcie obrad przyjęto m. in. stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w sprawie roli uczelni medycznych w tworzeniu rozwiązań systemowych w obszarze onkologii. Rektorzy opowiedzieli się za koniecznością weryfikacji i ujednoliceniem standardów nauczania onkologii w związku z ustawową koniecznością upraktycznienia studiów z powodu likwidacji stażu podyplomowego.

Rektorzy zawnioskowali również o pilne określenie harmonogramu prac remontowo-inwestycyjnych wraz z harmonogramem finansowania tych prac przez Ministerstwo Zdrowia w uczelniach medycznych, zapewniających powstanie infrastruktury dla Centrów Symulacji Medycznych, niezbędnych do wdrożenia praktycznego kształcenia na kierunkach medycznych oraz weryfikacji efektów tego kształcenia.

W obradach wzięli udział:

z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. dr hab. Marek Zietek (Wrocław) i Prof. dr hab. Jacek Nikliński (Białystok) oraz Prof. dr hab. Marta Wawrzynowicz – Syczewska (Szczecin).

Posiedzenie KRAUM 9-11 października 2013r. Wrocław

9-11 października 2013 r. odbyło się spotkanie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Uniwersytecie im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Podczas spotkania rozmawiano sytuacji szpitali klinicznych, czy o zatrudnieniu nauczycieli akademickich/ lekarzy w uczelni i podmiocie leczniczym wobec, którego uczelnia medyczna nie jest podmiotem tworzącym. Została przeprowadzona również II tura konkursu dla studentów „Samo –Rządź”

Podczas posiedzenia byli obecni:

W posiedzeniu wzięli udział: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. dr hab. Marek Ziętek Wrocław) oraz Prorektor Prof. dr hab. Zenon Mariak (Białystok).

11.10.2013r. miała miejsce Centralna Inauguracja Uczelni Medycznych, otwierająca rok akademicki 2013/2014, która była zwieńczeniem obrad KRAUMu.

Posiedzenie KRAUM 10 czerwca 2013r. Warszawa, Ministerstwo Zdrowia

Na zaproszenie Ministra Bartosza Arłukowicza, 10 czerwca 2013r. w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie, odbyło się posiedzenie KRAUM wraz z przedstawicielami resortu zdrowia.

Tematem spotkania był stopień zaawansowania prac nad założeniami projektu ustawy o szpitalach klinicznych.

W posiedzeniu wzięli udział:

Ministerstwo Zdrowia:

Pan Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia

Pan Krzysztof Chlebus – Wiceminister Zdrowia

Pan Sławomir Neumann – Wiceminister Zdrowia

KRAUM: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof. dr hab. Marek Ziętek (Wrocław) oraz Prorektorzy: Prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis (Poznań) i Prof. dr hab. Zenon Mariak (Białystok).

 

Posiedzenie KRAUM 7-9.03.2013r. Dolina Charlotty Słupsk

7-9 marca 2013r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w Dolinie Charlotty w Słupsku.Organizatorem spotkania był Gdański Uniwersytet Medyczny.
W trakcie obrad dyskutowano na temat zaawansowania prac nad założeniamiprojektu ustawy o szpitalach klinicznych. W dyskusji wziął udział Wiceminister Zdrowia Krzysztof Chlebus.
Natomiast Przewodnicząca Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Bogumiła Gawryłkiewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP od listopada 2012 r. Omówiła również cele ww. komisji na najbliższe półrocze oraz koordynacje programu MOSTUM oraz Konkursu Samo – Rządź.

Podczas posiedzenie obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin),Prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Jacek Nikliński (Białystok), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań) oraz Prorektorzy: Prof. dr hab. Marta Wawrzynowicz – Syczewska (Szczecin) i Prof. dr hab.  Zygmunt Grzebieniak (Wrocław).

Posiedzenie KRAUM 16 – 18 maja 2013r. Sandomierz

Uniwersytet Medyczny w Lublinie gościł w Sandomierzu Ich Magnificencje Rektorów oraz Dyrektora CMKP, członków Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w dniach 16-18 maja 2013r.

Na posiedzeniu dyskutowano na temat budowy i finansowania Centrum Symulacji Medycznych. Tematem rozmów był również Lekarski i Lekarsko – Dentystyczny Egzamin Końcowy dla absolwentów studiów w języku angielskim.

Podczas spotkania wyłoniono również zwycięzcę w konkursie na Logo KRAUM. Wyróżnienie otrzymał Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

W posiedzeniu wzięli udział: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań) oraz Prorektorzy: Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak (Wrocław) i Prof. dr hab. Zenon Mariak (Białystok).

Na zakończenie obrad, organizator zaprosił gości do zwiedzania Sandomierza.

KRAUM gościem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2012 r. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu gościł władze wszystkich uczelni medycznych w Polsce w trakcie organizowanej Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, której gospodarzem był JM Rektor UMP prof. dr hab. Jacek Wysocki. W trakcie dwudniowych obrad w hotelu Andersia, gośćmi Rektora UMP byli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Chlebus, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz, Ich Magnificencje Rektorzy: prof. dr hab. Janusz Moryś (Gdańsk), prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ), prof. dr hab. Paweł Górski (Łódź), prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), prof. dr hab. Marek Ziętek (Wrocław), prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz) oraz Prorektorzy: prof. dr hab. Kazimierz Ciechanowski (Szczecin) i prof. dr hab. Jan Duława (Katowice). Swoją obecnością zaszczycili także przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w osobie prof. dr hab. Aleksandra Nawrata, Narodowego Centrum Nauki w i prof. dr hab. Michała Karońskiego , Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych w osobie prof. dr hab. Leszka Pączka. Naszą Uczelnie w trakcie obrad reprezentowali: Prorektor ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis oraz prof. dr hab. Maciej Zabel Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii. I Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Andrzej Tykarski.

 

W trakcie obrad poruszono palącą kwestię wprowadzenia vacatio legis art. 216 ustawy z 15.01.11r. o działalności leczniczej, przedstawiającego konieczność pokrycia ujemnego wyniku finansowego szpitala klinicznego przez organ założycielski i przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego. Dyskutowano także nad obecną kondycją finansową szpitali klinicznych oraz koniecznością zmiany wyceny niektórych wysokospecjalistycznych procedur medycznych. Profesorowie Leszek Pączek i Grzegorz Oszkinis przedstawili perspektywy akredytacji polskich uczelni medycznych w USA. Natomiast przedstawiciele NCBiR i NCN zaprezentowali sposoby finansowania uczelni medycznych w ramach Programu STRATEGMED i INNOMED.