Posiedzenie KRAUM 8 października 2012r. Gdańsk, Dwór Oliwski

8 października 2012r. odbyło się̨ w Gdańsku posiedzenie KRAUM. W porannych obradach wziął udział Pan Jacek Guliński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Tematem rozmów były planowane zmiany w zakresie praw autorskich.

 

Druga cześć́ posiedzenia KRAUM-u odbyła się̨ w Dworze Oliwskim w Gdańsku. Na zaproszenie Przewodniczącego uczestniczył w niej Wiceminister Zdrowia, Pan Krzysztof Chlebus. Przedmiotem obrad były zagrożenia dla szpitali wynikające z konieczności przekształcenia ich w spółki prawa handlowego lub zamkniecie w wypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego do końca okresu rozliczeniowego.

 

Tego samego dnia odbyła się również uroczystość Centralnej Inauguracji Roku Akademickiego. Wzięli w niej udział wszyscy członkowie KRAUM, immatrykulując nowych studentów swoich uczelni.

 

Obecni byli: z Białegostoku – prorektor ds. studenckich prof. Adrian Chabowski; z Bydgoszczy – prof. Jan Styczyński; z Katowic – prof. Przemysław Jałowiecki; z Krakowa – prorektor ds. Collegium Medicum – prof. Piotr Laidler; z Lublina – prof. Andrzej Drop; z Łodzi – prof. Paweł Górski; z Poznania – prof. Jacek Wysocki; ze Szczecina – prof. Andrzej Ciechanowicz; z Warszawy – prof. Marek Krawczyk; z Wrocławia – prof. Marek Ziętek. W obradach uczestniczyła również̇ prof. Joanna Jędrzejczak, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.