Posiedzenie KRAUM 16 – 18 maja 2013r. Sandomierz

Uniwersytet Medyczny w Lublinie gościł w Sandomierzu Ich Magnificencje Rektorów oraz Dyrektora CMKP, członków Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w dniach 16-18 maja 2013r.

Na posiedzeniu dyskutowano na temat budowy i finansowania Centrum Symulacji Medycznych. Tematem rozmów był również Lekarski i Lekarsko – Dentystyczny Egzamin Końcowy dla absolwentów studiów w języku angielskim.

Podczas spotkania wyłoniono również zwycięzcę w konkursie na Logo KRAUM. Wyróżnienie otrzymał Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

W posiedzeniu wzięli udział: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań) oraz Prorektorzy: Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak (Wrocław) i Prof. dr hab. Zenon Mariak (Białystok).

Na zakończenie obrad, organizator zaprosił gości do zwiedzania Sandomierza.