Posiedzenie KRAUM 10 czerwca 2013r. Warszawa, Ministerstwo Zdrowia

Na zaproszenie Ministra Bartosza Arłukowicza, 10 czerwca 2013r. w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie, odbyło się posiedzenie KRAUM wraz z przedstawicielami resortu zdrowia.

Tematem spotkania był stopień zaawansowania prac nad założeniami projektu ustawy o szpitalach klinicznych.

W posiedzeniu wzięli udział:

Ministerstwo Zdrowia:

Pan Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia

Pan Krzysztof Chlebus – Wiceminister Zdrowia

Pan Sławomir Neumann – Wiceminister Zdrowia

KRAUM: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof. dr hab. Marek Ziętek (Wrocław) oraz Prorektorzy: Prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis (Poznań) i Prof. dr hab. Zenon Mariak (Białystok).