Posiedzenie KRAUM 9-11 października 2013r. Wrocław

9-11 października 2013 r. odbyło się spotkanie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Uniwersytecie im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Podczas spotkania rozmawiano sytuacji szpitali klinicznych, czy o zatrudnieniu nauczycieli akademickich/ lekarzy w uczelni i podmiocie leczniczym wobec, którego uczelnia medyczna nie jest podmiotem tworzącym. Została przeprowadzona również II tura konkursu dla studentów „Samo –Rządź”

Podczas posiedzenia byli obecni:

W posiedzeniu wzięli udział: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. dr hab. Marek Ziętek Wrocław) oraz Prorektor Prof. dr hab. Zenon Mariak (Białystok).

11.10.2013r. miała miejsce Centralna Inauguracja Uczelni Medycznych, otwierająca rok akademicki 2013/2014, która była zwieńczeniem obrad KRAUMu.