KRAUM 20-22.03.2014r. Dolina Charlotty Słupsk

20 – 22 marca 2014r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w Dolinie Charlotty w Słupsku.Organizatorem spotkania był Gdański Uniwersytet Medyczny.
W trakcie obrad dyskutowano na temat problemu miejsc rezydenckich dla absolwentów dwóch roczników, którzy ukończą studia jednocześnie w 2018r.
Podczas posiedzenie obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków),Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Zenon Mariak (Białystok), Prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis (Poznań) oraz Prorektorzy: Prof. dr hab. Kazimierz Ciechanowski (Szczecin) i Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak (Wrocław).