KRAUM 12-14.06.2014r Niepołomice

Na Zamku Królewskim w Niepołomicach, w dniach 12-14 czerwca, miała miejsce Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), której organizatorem był Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Konferencję – na którą przybyli rektorzy wszystkich akademickich uczelni medycznych w kraju – uroczyście otworzyli: Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, jako jej gospodarz i organizator oraz Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Janusz Moryś, jako przewodniczący KRAUM.  W trakcie obrad zebrani rektorzy dyskutowali nad aktualnymi problemami związanymi z funkcjonowaniem uczelni medycznych oraz podległych im szpitali klinicznych. Podczas obrad wystąpił Wiceminister Zdrowia Igor Radziewicz – Winnicki, który mówił na temat rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce.
Podczas posiedzenia obecni byli rektorzy: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Radzisław Kordek , Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Joanna Lewin – Kowalik (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Adrian Chabowski (Białystok), Prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis (Poznań), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof. dr hab.  Michał Jeleń (Wrocław) oraz Prof. Joanna Jędrzejczak z CMKP.