KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

W dniach 8-10 października, miała miejsce Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Obrady odbyły się w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Podczas spotkania dyskutowana m.in. o skutkach ewentualnej, obligatoryjnej konsolidacji szpitali klinicznych oraz o kształceniu praktycznym studentów na kierunkach lekarskim i lekarsko – dentystycznym w związku z wprowadzeniem nowych standardów kształcenia.
Rozstrzygnięto również II turę konkursu Samorządów Studenckich Uniwersytetów Medycznych „Samo – Rządź”.

Podczas posiedzenia obecni byli rektorzy: z Gdańska – Prof. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof.Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM , Prof. Andrzej Drop (Lublin), Prof. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof.. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. Jacek Nikliński i Prof.Zenon Mariak (Białystok), Prof. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof.. Marek Ziętek (Wrocław) oraz Prof. Joanna Jędrzejczak z CMKP.

10 października odbyła się również Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015., w której udział wzięli rektorzy uczelni medycznych z całego kraju. Obecny był również Prezydent Bronisław Komorowski, który na ich ręce złożył gratulacje dla wszystkich studentów, rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów.
W trakcie uroczystości najlepsi studenci odebrali symboliczne indeksy.

konferencja_rektorów-8473 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8460 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8444 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8423 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8403 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8399 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8387 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8440

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8434

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8445

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8419

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa