Dr hab. Rafał Stec Kierownik Kliniki Onkologii WUM będzie reprezentował KRAUM w pracach Zespołu do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej

Uprzejmie informujemy, że Pan dr hab. Rafał Stec Kierownik Kliniki Onkologii WUM będzie reprezentował KRAUM w pracach Zespołu do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej.

Do zadań tego Gremium będzie należało opracowanie projektu Strategii, jej aktualizacji oraz projektu harmonogramu wdrażania.