Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek kandydatem KRAUM do udziału w pracach Rady Agencji Badań Medycznych

Uprzejmie informujemy, że Pani Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 447) zwróciła się do KRAUM z prośbą o zgłoszenie kandydata Konferencji do Rady Agencji Badań Medycznych.

Do udziału w pracach tego Gremium, KRAUM zarekomendowała kandydaturę Pana prof. dr hab. n. med. Jerzego Chudka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który spełnia wymagania stawiane wobec kandydatów, określone w art. 9 pkt 2 ustawy o Agencji Badań Medycznych.