VI edycja konkursu „SAMO-RZĄDŹ” rozstrzygnięta!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 czerwca br., podczas obrad KRAUM, którego Gospodarzem był Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, miało miejsce rozstrzygnięcie VI edycji konkursu „SAMO-RZĄDŹ”, polegającego na wyłonieniu najlepszego projektu studenckiego, przygotowanego przez samorządy studenckie publicznych szkół medycznych działających w Polsce wchodzących w skład KRAUM, w trzech kategoriach: akcja promująca zdrowie, wydarzenie kulturalne oraz inicjatywa społeczna.


W 2019 roku do konkursu „SAMO-RZADŹ” nominowane zostały następujące projekty:

W kategorii – Akcja promujące zdrowie:

 1. „Turniej sportowy”
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. „Biała Niedziela – Studenci Mieszkańcom Miasta”
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 3. „Dzień zdrowia w Rzeniszowie”
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

W kategorii – Wydarzenie kulturalne:

 1. „Medykalia – Festiwal Kultury Studenckiej”
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. „Wybory MISS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 3. „Wydziałowy Wieczorek Filmowy”
  Warszawski Uniwersytet Medyczny

W kategorii – Inicjatywa społeczna:

 1. „Czwartek z Samorządem”
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. „Mikołajki z UMedem”
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 3. „Spotkania z Seniorami”
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

KRAUM w głosowaniu tajnym wyłoniła zwycięzców tegorocznego konkursu. I nagroda trafiła do przedstawicieli Samorządu Studenckiego:

 • Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za projekt: „Biała Niedziela – Studenci Mieszkańcom Miasta” (w kategorii – Akcja promujące zdrowie),
 • Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za projekt: „Medykalia – Festiwal Kultury Studenckiej” (w kategorii – Wydarzenie kulturalne),
 • Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za projekt: „Spotkania
  z Seniorami” (w kategorii – Inicjatywa społeczna).

Natomiast Wyróżnienie przyznano przedstawicielom Samorządu Studenckiego:

 • Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za projekt: „Dzień zdrowia
  w Rzeniszowie” (w kategorii – Akcja promujące zdrowie),
 • Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za projekt: „Wybory MISS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (w kategorii – Wydarzenie kulturalne),
 • Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za projekt: „Mikołajki z UMedem” (w kategorii – Inicjatywa społeczna).

 Wszystkim Laureatom Gratulujemy!

Laureaci Konkursu
/Zdjęcie zamieszczono dzięki uprzejmości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku/