Obrady KRAUM w Lublinie

Dnia 16 marca 2023r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie KRAUM. W obradach KRAUM, poza rektorami uczelni zrzeszonymi w ramach Konferencji, udział wzięli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Piotr Bromber, Prezes Agencji Badań Medycznych – Radosław Sierpiński oraz Wiceprezes Agencji Badań Medycznych Rafał Staszewski,  a także Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – Łukasz Jankowski i Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Marcin Czaja. W ramach posiedzenia rozmawiano o standardach kształcenia, potrzebie wprowadzenia zmian w egzaminie LEK oraz o nowych możliwościach, które uczelniom medycznym daje współpraca z Agencją Badań Medycznych. Poruszono także wątek organizacji konferencji KRAUM pn. „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”, która odbędzie się 21 kwietnia we Wrocławiu.

W ramach spotkania rektorzy zwiedzali Centrum Symulacji Medycznej, które stanowi doskonałą bazę do kształcenia przedklinicznego w ramach programów studiów na kierunkach medycznych, prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Fot. Agnieszka Wrońska UM w Lublinie