„Edukacja i humanizacja we współczesnej medycynie” – jak pozostać człowiekiem będąc medykiem

W dniach 16-17 maja w Kołobrzegu, pod patronatem Ministra Zdrowia i Ministra Nauki, odbyła się konferencja KRAUM pn. „Edukacja i humanizacja we współczesnej medycynie”. To druga edycja rozpoczętej w 2023 r. inicjatywy Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zorganizowane spotkanie władz, nauczycieli akademickich i studentów uczelni członkowskich KRAUM miało na celu wymianę koncepcji i doświadczeń z zakresu przeddyplomowego kształcenia studentów kierunków medycznych.

Konferencję otworzyli przewodniczący KRAUM prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawiciele organizatorów prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W czasie konferencji odbyło się osiem wykładów nauczycieli akademickich uczelni członkowskich KRAUM:

 1. „Nowe standardy a jakość kształcenia” wygłoszony przez prof. Leszka Domańskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 2. „Dydaktyka jako ścieżka kariery nauczyciela akademickiego” wygłoszony przez prof. Małgorzatę Kotwicką z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 3. „Strategia radzenia sobie z sytuacjami stresowymi a dobrostan studentów” – diagnoza sytuacji wygłoszony przez prof. Błażeja Misiaka z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 4. „Humanizacja w medycynie – co przez to rozumiemy?” wygłoszony przez prof. Zbigniewa Izdebskiego z Collegium Medicum Uniwersytet Zielonogórskiego
 5. „Jak być humanistą w świecie medycyny?” wygłoszony przez dr hab. Monikę Mak z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 6. „Pacjent w sercu procesu – doświadczenia HeartTeam w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” wygłoszony przez dr Ewę Mroczek z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 7. „W poszukiwaniu człowieka wśród nowoczesnych technologii terapeutycznych i diagnostycznych w neuronaukach” wygłoszony przez dr Ernesta Trybulskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 8. „Aspekty komunikacji lekarza z pacjentem jako element holistycznego podejścia” wygłoszony przez dr Agatę Stalmach-Przygodę z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz cztery panele dyskusyjne:

 1. Doświadczenia uczelni w świetle rekomendacji KRAUM dotyczących kształcenia na kierunkach medycznych
 2. Doświadczenia Zespołu ds. wsparcia dydaktycznego KRAUM
 3. Wielokulturowość studentów uczelni medycznych – doświadczenia dydaktyczne
 4. Kształcenie kompetencji komunikacyjnych na wydziałach lekarskich – aspekty praktyczne, doświadczenia i wyzwania

Wśród zaproszonych gości udział w konferencji wzięli: przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. Janusz Uriasz oraz przedstawiciele samorządów zawodowych i rezydentów oraz organizacji studenckich.

Pokłosiem tegorocznej konferencji będzie aktualizacja rekomendacji KRAUM dotyczących kształcenia na kierunkach medycznych, które ogłoszono w czerwcu 2023r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

fot. Gradatim