Podsumowanie posiedzenia KRAUM z dn. 26-28 października 2016 r.

W dniach 26-28 października 2016 r. odbyło się pierwsze w kadencji 2016-2020 posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, organizowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – macierzystą Uczelnię Przewodniczącego KRAUM Pana prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.

Read more

Posiedzenie KRAUM w dniach 26-28 października 2016 r.

Pierwsze w kadencji 2016-2020 posiedzenie KRAUM odbędzie się w dniach 26-28 października 2016 r. Jego gospodarzem będzie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – macierzysta Uczelnia Przewodniczącego KRAUM

Konsultacje – projekt z dnia 26.09.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pismem z dnia 26.09.2016 r. znak: UZ-AK.70.19.2016/RB działający z upoważnienia Ministra Zdrowia Podsekretarz Stanu Pan Piotr Gryza, przekazał KRAUM do konsultacji projekt z dnia 26.09.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Projekt z dnia 26.09.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Konsultacje dot. projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie: przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Pismem z dnia 28 września 2016 r. znak: DN.SJN.5040.276.2016 działający z upoważnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Podsekretarz Stanu Pan Piotr Dardziński przekazał istotne informacje w zakresie, skierowanego do konsultacji w czerwcu br., projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie: przyznawania  kategorii naukowej jednostkom naukowym.

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Uchwała Prezydium KRASP z dnia 13 września 2016 r. w sprawie konieczności wyraźnego zwiększenia poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa

Pismo Przewodniczącego KRASP
Dokument nr 3 VII

krasp-przezro

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 02-03 czerwca 2016r. Sopot

W dniach 02 – 03 czerwca 2016r. w Sopocie odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był Gdański Uniwersytet Medyczny.

W obradach wziął udział Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Katarzyna Chmielewska oraz Rektorzy Elekci.

W trakcie konferencji poruszono m.in. kwestię projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunek lekarski i lekarsko – dentystyczny, debatowano również nad sprawą finansowania uczelni publicznych.

Podczas obrad wybrano prof. Przemysława Jałowieckiego ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na nowego przewodniczącego KRAUM na kadencję 2016-2020, zaś prof. Radzisław Kordek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi został nowym wiceprzewodniczącym KRAUM na kadencję 2016-2020.

Spotkanie zakończyło się występem artystycznym kapeli kaszubskiej „Fraza”.

Podczas posiedzenia obecni byli Rektorzy: z Gdańska – prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, z Lublina prof. dr hab. Andrzej Drop, z Krakowa prof. dr hab. Piotr Laidler, z Katowic prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki, z Białegostoku prof. dr hab. Jacek Nikliński, z Poznania prof. dr hab. Jacek Wysocki, z Wrocławia prof. dr hab. Marek Ziętek, z CMKP prof. Joanna Jędrzejczak oraz w zastępstwie prof. Jerzy Samochowiec z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W posiedzeniu wzięli udział Rektorzy Elekci: z Gdańska prof. Marcin Gruchała, z Białegostoku prof. Adam Krętowski, z Bydgoszczy prof. Grażyna Odrowąż – Sypniewska, z Krakowa prof. Tomasz Grodzicki, z Poznania prof. Andrzej Tykarski, z Warszawy prof. Mirosław Wielgoś, ze Szczecina prof. Bogusław Machaliński oraz z CMKP prof. Ryszard Gellert.

Wybory w KRAUM

Nowym przewodniczącym KRAUM na kadencję 2016 – 2020 został Prof. Przemysław Jałowiecki Rektor Elekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zaś nowym wiceprzewodniczącym KRAUM na kadencje 2016 – 2020 został Prof. Radzisław Kordek Rektor Elekt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 17-19 marca 2016r. Dolina Charlotty

W dniach 17 – 19 marca 2016r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był Gdański Uniwersytet Medyczny.

W obradach wziął udział Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas oraz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Pani Katarzyna Chmielewska.

W trakcie konferencji poruszono kwestię projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza – dentysty oraz niektórych innych ustaw. Debatowano również nad sprawą finansowania uczelni publicznych oraz szpitali klinicznych. Rektorzy KRAUM podpisali Porozumienie dotyczące zasad wzajemnego uznawania wyników egzaminów wstępnych zdawanych w 2016r. przez osoby posiadające „starą maturę”.

Spotkanie zakończyło się koncertem zespołu Danny Bryant Band.

Podczas posiedzenia obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Bydgoszczy Prof. dr hab. Jan Styczyński, z Łodzi Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, z Lublina Prof. dr hab. Hanna Trębacz, z Krakowa Prof. dr hab. Piotr Laidler, z Katowic Prof. dr hab. Joanna Lewin – Kowalik, z Warszawy Prof. dr hab. Marek Krawczyk i Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski, z Białegostoku Prof. dr hab. Jacek Nikliński i Prof. dr hab. Zenon Mariak, z Poznania Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak, ze Szczecina Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz, z Wrocławia Prof. dr hab. Romuald Zdrojowy, z CMKP Prof. Joanna Jędrzejczak oraz Prof. dr hab. Leszek Pączek Przewodniczący KAAUM.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 16-18 luty 2016r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

W dniach 16 – 18 lutego 2016r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
W obradach wziął udział Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas oraz nowo wybrana Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Pani Katarzyna Chmielewska.
W trakcie konferencji poruszono kwestię przywrócenia stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy – dentystów. Debatowano również nad sprawą powstawania kierunków lekarskich na publicznych i niepublicznych uczelniach niemedycznych. Przedstawiono także prezentację na temat aplikowania o środki z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.
Spotkanie zakończyło się koncertem w Filharmonii szczecińskiej z okazji 60- lecia Piwnicy pod Baranami.

Podczas posiedzenia obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski (Warszawa), Prof. dr hab. Zenon Mariak (Białystok), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin) – gospodarz spotkania, Prof. dr hab. Marek Ziętek (Wrocław) oraz Prof. Joanna Jędrzejczak (CMKP).