Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 17-19 marca 2016r. Dolina Charlotty

W dniach 17 – 19 marca 2016r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był Gdański Uniwersytet Medyczny.

W obradach wziął udział Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas oraz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Pani Katarzyna Chmielewska.

W trakcie konferencji poruszono kwestię projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza – dentysty oraz niektórych innych ustaw. Debatowano również nad sprawą finansowania uczelni publicznych oraz szpitali klinicznych. Rektorzy KRAUM podpisali Porozumienie dotyczące zasad wzajemnego uznawania wyników egzaminów wstępnych zdawanych w 2016r. przez osoby posiadające „starą maturę”.

Spotkanie zakończyło się koncertem zespołu Danny Bryant Band.

Podczas posiedzenia obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Bydgoszczy Prof. dr hab. Jan Styczyński, z Łodzi Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, z Lublina Prof. dr hab. Hanna Trębacz, z Krakowa Prof. dr hab. Piotr Laidler, z Katowic Prof. dr hab. Joanna Lewin – Kowalik, z Warszawy Prof. dr hab. Marek Krawczyk i Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski, z Białegostoku Prof. dr hab. Jacek Nikliński i Prof. dr hab. Zenon Mariak, z Poznania Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak, ze Szczecina Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz, z Wrocławia Prof. dr hab. Romuald Zdrojowy, z CMKP Prof. Joanna Jędrzejczak oraz Prof. dr hab. Leszek Pączek Przewodniczący KAAUM.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 16-18 luty 2016r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

W dniach 16 – 18 lutego 2016r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
W obradach wziął udział Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas oraz nowo wybrana Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Pani Katarzyna Chmielewska.
W trakcie konferencji poruszono kwestię przywrócenia stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy – dentystów. Debatowano również nad sprawą powstawania kierunków lekarskich na publicznych i niepublicznych uczelniach niemedycznych. Przedstawiono także prezentację na temat aplikowania o środki z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.
Spotkanie zakończyło się koncertem w Filharmonii szczecińskiej z okazji 60- lecia Piwnicy pod Baranami.

Podczas posiedzenia obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski (Warszawa), Prof. dr hab. Zenon Mariak (Białystok), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin) – gospodarz spotkania, Prof. dr hab. Marek Ziętek (Wrocław) oraz Prof. Joanna Jędrzejczak (CMKP).

Najbliższe spotkania KRAUM

Podsumowanie spotkania KRAUM w Bydgoszczy

W dniach 26 – 28 listopada 2015r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem było Colegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.

W trakcie obrad poruszono kwestię kształcenia medycznego na VI roku kierunku lekarskiego i V roku kierunku lekarsko – dentystycznego. Podjęto temat dotyczący utworzenia akademickiej sieci onkologicznej na bazie publicznych Uczelni Medycznych i Collegium Medicum. Również, po raz kolejny Rektorzy KRAUM podnieśli temat uruchomienia przez niemedyczne uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim.

Rozstrzygnięto również II turę konkursu „Samo – Rządż” 2015. Wyróżnieni zostali: W kategorii „Akcja promująca zdrowie” – Samorząd Studencki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, za projekt „Trójmiejski festiwal zdrowia”. W kategorii “Wydarzenie kulturalne” – Samorząd Studencki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, za projekt „Medykalia.14 Technikalia.14 Festiwal Studentów Politechniki Gdańskiej”. W kategorii “Inicjatywa społeczna” – Samorząd Studencki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, za projekt “Warsztaty naukowe – „DNA – Encyklopedia Życia”.

W posiedzeniu wzięli udział Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas oraz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwo Zdrowia Edyta Kramek.

Podczas posiedzenie obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Dr hab. Damian Czyżewski (Katowice), Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski (Warszawa), Prof. dr hab. Jacek Nikliński (Białystok), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof. dr hab. Marek Ziętek (Wrocław) oraz Prof. dr hab. Jarosław Czubak (CMKP).

Najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 26-28 listopada br. w Bydgoszczy

Najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 26-28 listopada br. w Bydgoszczy.

Podsumowanie posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Białymstoku

W dniach 08 – 10 października 2015r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

W trakcie obrad poruszono kwestię sytuacji uczelni medycznych w polskim systemie opieki onkologicznej oraz uregulowań prawnych dotyczących przekazania mienia przez uczelnię, szpitalom klinicznym. Również, po raz kolejny Rektorzy KRAUM podnieśli temat uruchomienia przez niemedyczne uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim.

Podczas posiedzenie obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Jacek Nikliński (Białystok), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof. dr hab. Marek Ziętek (Wrocław) oraz Prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (CMKP).

09 października odbyła się również Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016., w której udział wzięli rektorzy uczelni medycznych z całego kraju. Obecny był również Minister Zdrowia, Prof. Marian Zembala.

SONY DSC

SONY DSC

W trakcie uroczystości najlepsi studenci z każdej uczelni zostali symbolicznie immatrykulowani.

Następne spotkanie KRAUM w Białymstoku.

Uprzejmie informujemy, że następne spotkanie KRAUM oraz Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 odbędzie się 8 – 10 października 2015r. w Białymstoku.

Podsumowanie posiedzenia KRAUM (26 – 28 marca 2015 r.)

26 – 28 marca 2015r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w Dolinie Charlotty w Słupsku. Organizatorem spotkania był Gdański Uniwersytet Medyczny.

W trakcie obrad dyskutowano na temat kosztów kształcenia dotyczących roku VI dla kierunku lekarskiego i roku V dla kierunku lekarsko – dentystycznego w uczelniach medycznych. Dr Michał Nowakowski z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiał bieżące informacje na temat prac związanych z realizacją Centrów Innowacyjnej Edukacji Medycznej, zaś Prof. Janusz Pluta, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej ds. szkoleń podyplomowych farmaceutów, referował temat przywrócenia obowiązku posiadania specjalizacji przez kierowników aptek ogólnodostępnych oraz kierowników aptek szpitalnych. Z zaproszonych gości głos również zabrał Prof. Paweł Lampe ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w sprawie akademickości uniwersytetów medycznych.

Podczas posiedzenie obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk (Lublin), Prof. dr hab. Beata Tobiasz – Adamczyk (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Kulus (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Jacek Nikliński  (Białystok), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. dr hab. Kazimierz Ciechanowski (Szczecin) i Prof. dr hab. Marek Ziętek (Wrocław) oraz Prof. dr hab. Marek Tałałaj (CMKP).

Spotkanie zakończyło się koncertem zespołu Sugar Blood Jinx.

Najbliższe posiedzenie KRAUM

Kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych odbędzie się 26-28 marca 2015r. w Dolinie Charlotty.