Uchwała Prezydium KRASP z dnia 13 września 2016 r. w sprawie konieczności wyraźnego zwiększenia poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa

Pismo Przewodniczącego KRASP
Dokument nr 3 VII

krasp-przezro


Warning: Undefined array key "index" in /home/server625795/ftp/kraum.org.pl/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/masonry_gallery.php on line 450

Warning: Undefined array key "index" in /home/server625795/ftp/kraum.org.pl/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/masonry_gallery.php on line 453

Warning: Undefined array key "index" in /home/server625795/ftp/kraum.org.pl/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/masonry_gallery.php on line 454

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 02-03 czerwca 2016r. Sopot

W dniach 02 – 03 czerwca 2016r. w Sopocie odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był Gdański Uniwersytet Medyczny.

W obradach wziął udział Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Katarzyna Chmielewska oraz Rektorzy Elekci.

W trakcie konferencji poruszono m.in. kwestię projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunek lekarski i lekarsko – dentystyczny, debatowano również nad sprawą finansowania uczelni publicznych.

Podczas obrad wybrano prof. Przemysława Jałowieckiego ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na nowego przewodniczącego KRAUM na kadencję 2016-2020, zaś prof. Radzisław Kordek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi został nowym wiceprzewodniczącym KRAUM na kadencję 2016-2020.

Spotkanie zakończyło się występem artystycznym kapeli kaszubskiej „Fraza”.

Podczas posiedzenia obecni byli Rektorzy: z Gdańska – prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, z Lublina prof. dr hab. Andrzej Drop, z Krakowa prof. dr hab. Piotr Laidler, z Katowic prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki, z Białegostoku prof. dr hab. Jacek Nikliński, z Poznania prof. dr hab. Jacek Wysocki, z Wrocławia prof. dr hab. Marek Ziętek, z CMKP prof. Joanna Jędrzejczak oraz w zastępstwie prof. Jerzy Samochowiec z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W posiedzeniu wzięli udział Rektorzy Elekci: z Gdańska prof. Marcin Gruchała, z Białegostoku prof. Adam Krętowski, z Bydgoszczy prof. Grażyna Odrowąż – Sypniewska, z Krakowa prof. Tomasz Grodzicki, z Poznania prof. Andrzej Tykarski, z Warszawy prof. Mirosław Wielgoś, ze Szczecina prof. Bogusław Machaliński oraz z CMKP prof. Ryszard Gellert.

Wybory w KRAUM

Nowym przewodniczącym KRAUM na kadencję 2016 – 2020 został Prof. Przemysław Jałowiecki Rektor Elekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zaś nowym wiceprzewodniczącym KRAUM na kadencje 2016 – 2020 został Prof. Radzisław Kordek Rektor Elekt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 17-19 marca 2016r. Dolina Charlotty

W dniach 17 – 19 marca 2016r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był Gdański Uniwersytet Medyczny.

W obradach wziął udział Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas oraz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Pani Katarzyna Chmielewska.

W trakcie konferencji poruszono kwestię projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza – dentysty oraz niektórych innych ustaw. Debatowano również nad sprawą finansowania uczelni publicznych oraz szpitali klinicznych. Rektorzy KRAUM podpisali Porozumienie dotyczące zasad wzajemnego uznawania wyników egzaminów wstępnych zdawanych w 2016r. przez osoby posiadające „starą maturę”.

Spotkanie zakończyło się koncertem zespołu Danny Bryant Band.

Podczas posiedzenia obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Bydgoszczy Prof. dr hab. Jan Styczyński, z Łodzi Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, z Lublina Prof. dr hab. Hanna Trębacz, z Krakowa Prof. dr hab. Piotr Laidler, z Katowic Prof. dr hab. Joanna Lewin – Kowalik, z Warszawy Prof. dr hab. Marek Krawczyk i Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski, z Białegostoku Prof. dr hab. Jacek Nikliński i Prof. dr hab. Zenon Mariak, z Poznania Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak, ze Szczecina Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz, z Wrocławia Prof. dr hab. Romuald Zdrojowy, z CMKP Prof. Joanna Jędrzejczak oraz Prof. dr hab. Leszek Pączek Przewodniczący KAAUM.


Warning: Undefined array key "index" in /home/server625795/ftp/kraum.org.pl/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/masonry_gallery.php on line 450

Warning: Undefined array key "index" in /home/server625795/ftp/kraum.org.pl/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/masonry_gallery.php on line 453

Warning: Undefined array key "index" in /home/server625795/ftp/kraum.org.pl/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/masonry_gallery.php on line 454

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 16-18 luty 2016r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

W dniach 16 – 18 lutego 2016r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
W obradach wziął udział Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas oraz nowo wybrana Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Pani Katarzyna Chmielewska.
W trakcie konferencji poruszono kwestię przywrócenia stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy – dentystów. Debatowano również nad sprawą powstawania kierunków lekarskich na publicznych i niepublicznych uczelniach niemedycznych. Przedstawiono także prezentację na temat aplikowania o środki z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.
Spotkanie zakończyło się koncertem w Filharmonii szczecińskiej z okazji 60- lecia Piwnicy pod Baranami.

Podczas posiedzenia obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski (Warszawa), Prof. dr hab. Zenon Mariak (Białystok), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin) – gospodarz spotkania, Prof. dr hab. Marek Ziętek (Wrocław) oraz Prof. Joanna Jędrzejczak (CMKP).

Najbliższe spotkania KRAUM


Warning: Undefined array key "index" in /home/server625795/ftp/kraum.org.pl/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/masonry_gallery.php on line 450

Warning: Undefined array key "index" in /home/server625795/ftp/kraum.org.pl/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/masonry_gallery.php on line 453

Warning: Undefined array key "index" in /home/server625795/ftp/kraum.org.pl/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/masonry_gallery.php on line 454

Podsumowanie spotkania KRAUM w Bydgoszczy

W dniach 26 – 28 listopada 2015r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem było Colegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.

W trakcie obrad poruszono kwestię kształcenia medycznego na VI roku kierunku lekarskiego i V roku kierunku lekarsko – dentystycznego. Podjęto temat dotyczący utworzenia akademickiej sieci onkologicznej na bazie publicznych Uczelni Medycznych i Collegium Medicum. Również, po raz kolejny Rektorzy KRAUM podnieśli temat uruchomienia przez niemedyczne uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim.

Rozstrzygnięto również II turę konkursu „Samo – Rządż” 2015. Wyróżnieni zostali: W kategorii „Akcja promująca zdrowie” – Samorząd Studencki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, za projekt „Trójmiejski festiwal zdrowia”. W kategorii “Wydarzenie kulturalne” – Samorząd Studencki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, za projekt „Medykalia.14 Technikalia.14 Festiwal Studentów Politechniki Gdańskiej”. W kategorii “Inicjatywa społeczna” – Samorząd Studencki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, za projekt “Warsztaty naukowe – „DNA – Encyklopedia Życia”.

W posiedzeniu wzięli udział Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas oraz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwo Zdrowia Edyta Kramek.

Podczas posiedzenie obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Dr hab. Damian Czyżewski (Katowice), Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski (Warszawa), Prof. dr hab. Jacek Nikliński (Białystok), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof. dr hab. Marek Ziętek (Wrocław) oraz Prof. dr hab. Jarosław Czubak (CMKP).

Najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 26-28 listopada br. w Bydgoszczy

Najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 26-28 listopada br. w Bydgoszczy.

Podsumowanie posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Białymstoku

W dniach 08 – 10 października 2015r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

W trakcie obrad poruszono kwestię sytuacji uczelni medycznych w polskim systemie opieki onkologicznej oraz uregulowań prawnych dotyczących przekazania mienia przez uczelnię, szpitalom klinicznym. Również, po raz kolejny Rektorzy KRAUM podnieśli temat uruchomienia przez niemedyczne uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim.

Podczas posiedzenie obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Jacek Nikliński (Białystok), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof. dr hab. Marek Ziętek (Wrocław) oraz Prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (CMKP).

09 października odbyła się również Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016., w której udział wzięli rektorzy uczelni medycznych z całego kraju. Obecny był również Minister Zdrowia, Prof. Marian Zembala.

SONY DSC

SONY DSC

W trakcie uroczystości najlepsi studenci z każdej uczelni zostali symbolicznie immatrykulowani.