Posiedzenie KRAUM 6 -7 września 2012r., Pałac w Leźnie

Tematem pierwszego w nowej kadencji posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). była sytuacja szpitali klinicznych na tle obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz propozycje nowelizacji niektórych ustaw. Obrady, które odbyły się̨ w dniach 6-7 września w Pałacu w Leźnie poprowadził prof. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, niedawno wybrany przewodniczący KRAUM.

W konferencji udział wzięli rektorzy polskich uczelni medycznych: z Łodzi – prof. Paweł Górski, z Lublina – prof. Andrzej Drop, z Warszawy – prof. Marek Krawczyk, z Krakowa prorektor ds. Collegium Medicum – prof. Piotr Laidler, z Katowic – prof. Przemysław Jałowiecki, ze Szczecina – prof. Andrzej Ciechanowicz, z Bydgoszczy prorektor ds. Collegium Medicum – prof. Jan Styczyński. Z Poznania przyjechał natomiast prorektor ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego prof. Grzegorz Oszkinis, z Białegostoku – prorektor ds. klinicznych i szkolenia podyplomowego prof. Zenon Mariak, a z Wrocławia prorektor ds. nauki prof. Zygmunt Grzebieniak. W obradach uczestniczyła również̇ prof. Joanna Jędrzejczak, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Na zaproszenie Przewodniczącego do obrad dołączyli Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz i Wiceminister Zdrowia Krzysztof Chlebus.

Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych zakończyło się̨ po południu, jednak do wielu spraw, także tych dotyczących przyszłości szpitali klinicznych, wracano jeszcze niejednokrotnie podczas mniej oficjalnych rozmów.