Najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 26-28 listopada br. w Bydgoszczy

Najbliższe posiedzenie KRAUM odbędzie się 26-28 listopada br. w Bydgoszczy.

Podsumowanie posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Białymstoku

W dniach 08 – 10 października 2015r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

W trakcie obrad poruszono kwestię sytuacji uczelni medycznych w polskim systemie opieki onkologicznej oraz uregulowań prawnych dotyczących przekazania mienia przez uczelnię, szpitalom klinicznym. Również, po raz kolejny Rektorzy KRAUM podnieśli temat uruchomienia przez niemedyczne uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim.

Podczas posiedzenie obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Jacek Nikliński (Białystok), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof. dr hab. Marek Ziętek (Wrocław) oraz Prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (CMKP).

09 października odbyła się również Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016., w której udział wzięli rektorzy uczelni medycznych z całego kraju. Obecny był również Minister Zdrowia, Prof. Marian Zembala.

SONY DSC

SONY DSC

W trakcie uroczystości najlepsi studenci z każdej uczelni zostali symbolicznie immatrykulowani.

Następne spotkanie KRAUM w Białymstoku.

Uprzejmie informujemy, że następne spotkanie KRAUM oraz Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 odbędzie się 8 – 10 października 2015r. w Białymstoku.

Podsumowanie posiedzenia KRAUM (26 – 28 marca 2015 r.)

26 – 28 marca 2015r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w Dolinie Charlotty w Słupsku. Organizatorem spotkania był Gdański Uniwersytet Medyczny.

W trakcie obrad dyskutowano na temat kosztów kształcenia dotyczących roku VI dla kierunku lekarskiego i roku V dla kierunku lekarsko – dentystycznego w uczelniach medycznych. Dr Michał Nowakowski z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiał bieżące informacje na temat prac związanych z realizacją Centrów Innowacyjnej Edukacji Medycznej, zaś Prof. Janusz Pluta, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej ds. szkoleń podyplomowych farmaceutów, referował temat przywrócenia obowiązku posiadania specjalizacji przez kierowników aptek ogólnodostępnych oraz kierowników aptek szpitalnych. Z zaproszonych gości głos również zabrał Prof. Paweł Lampe ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w sprawie akademickości uniwersytetów medycznych.

Podczas posiedzenie obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk (Lublin), Prof. dr hab. Beata Tobiasz – Adamczyk (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Marek Kulus (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Jacek Nikliński  (Białystok), Prof. dr hab. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. dr hab. Kazimierz Ciechanowski (Szczecin) i Prof. dr hab. Marek Ziętek (Wrocław) oraz Prof. dr hab. Marek Tałałaj (CMKP).

Spotkanie zakończyło się koncertem zespołu Sugar Blood Jinx.

Najbliższe posiedzenie KRAUM

Kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych odbędzie się 26-28 marca 2015r. w Dolinie Charlotty.

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

W dniach 8-10 października, miała miejsce Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Obrady odbyły się w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Podczas spotkania dyskutowana m.in. o skutkach ewentualnej, obligatoryjnej konsolidacji szpitali klinicznych oraz o kształceniu praktycznym studentów na kierunkach lekarskim i lekarsko – dentystycznym w związku z wprowadzeniem nowych standardów kształcenia.
Rozstrzygnięto również II turę konkursu Samorządów Studenckich Uniwersytetów Medycznych „Samo – Rządź”.

Podczas posiedzenia obecni byli rektorzy: z Gdańska – Prof. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof.Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM , Prof. Andrzej Drop (Lublin), Prof. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof.. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. Jacek Nikliński i Prof.Zenon Mariak (Białystok), Prof. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof.. Marek Ziętek (Wrocław) oraz Prof. Joanna Jędrzejczak z CMKP.

10 października odbyła się również Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015., w której udział wzięli rektorzy uczelni medycznych z całego kraju. Obecny był również Prezydent Bronisław Komorowski, który na ich ręce złożył gratulacje dla wszystkich studentów, rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów.
W trakcie uroczystości najlepsi studenci odebrali symboliczne indeksy.

konferencja_rektorów-8473 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8460 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8444 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8423 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8403 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8399 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8387 - Kopia

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8440

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8434

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8445

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

konferencja_rektorów-8419

KRAUM 15-16 Stycznia 2015r. CMKP, Warszawa

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

W dniach 8-10 października, miała miejsce Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Obrady odbyły się w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Podczas spotkania dyskutowana m.in. o skutkach ewentualnej, obligatoryjnej konsolidacji szpitali klinicznych oraz o kształceniu praktycznym studentów na kierunkach lekarskim i lekarsko – dentystycznym w związku z wprowadzeniem nowych standardów kształcenia.
Rozstrzygnięto również II turę konkursu Samorządów Studenckich Uniwersytetów Medycznych „Samo – Rządź”.

Podczas posiedzenia obecni byli rektorzy: z Gdańska – Prof. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof.Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM , Prof. Andrzej Drop (Lublin), Prof. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof.. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. Jacek Nikliński i Prof.Zenon Mariak (Białystok), Prof. Jacek Wysocki (Poznań), Prof. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof.. Marek Ziętek (Wrocław) oraz Prof. Joanna Jędrzejczak z CMKP.

10 października odbyła się również Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015., w której udział wzięli rektorzy uczelni medycznych z całego kraju. Obecny był również Prezydent Bronisław Komorowski, który na ich ręce złożył gratulacje dla wszystkich studentów, rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów.
W trakcie uroczystości najlepsi studenci odebrali symboliczne indeksy.

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 8-10 Październik 2014r. Łódź

KRAUM 12-14.06.2014r Niepołomice

Na Zamku Królewskim w Niepołomicach, w dniach 12-14 czerwca, miała miejsce Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), której organizatorem był Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Konferencję – na którą przybyli rektorzy wszystkich akademickich uczelni medycznych w kraju – uroczyście otworzyli: Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, jako jej gospodarz i organizator oraz Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Janusz Moryś, jako przewodniczący KRAUM.  W trakcie obrad zebrani rektorzy dyskutowali nad aktualnymi problemami związanymi z funkcjonowaniem uczelni medycznych oraz podległych im szpitali klinicznych. Podczas obrad wystąpił Wiceminister Zdrowia Igor Radziewicz – Winnicki, który mówił na temat rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce.
Podczas posiedzenia obecni byli rektorzy: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Radzisław Kordek , Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków), Prof. Joanna Lewin – Kowalik (Katowice), Prof. dr hab. Marek Krawczyk (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Adrian Chabowski (Białystok), Prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis (Poznań), Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin), Prof. dr hab.  Michał Jeleń (Wrocław) oraz Prof. Joanna Jędrzejczak z CMKP.

Kolejne spotkanie w ramach KRAUM odbędzie się 12-14 czerwca 2014r. w Niepołomicach

Kolejne spotkanie w ramach KRAUM odbędzie się 12-14 czerwca 2014r. w Niepołomicach – organizatorem jest Collegium Medicum UJ w Krakowie.

KRAUM 20-22.03.2014r. Dolina Charlotty Słupsk

20 – 22 marca 2014r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w Dolinie Charlotty w Słupsku.Organizatorem spotkania był Gdański Uniwersytet Medyczny.
W trakcie obrad dyskutowano na temat problemu miejsc rezydenckich dla absolwentów dwóch roczników, którzy ukończą studia jednocześnie w 2018r.
Podczas posiedzenie obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi – Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, Prof. dr hab. Andrzej Drop (Lublin), Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków),Prof. Przemysław Jałowiecki (Katowice), Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski (Warszawa), Prof. dr hab. Jan Styczyński (Bydgoszcz), Prof. dr hab. Zenon Mariak (Białystok), Prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis (Poznań) oraz Prorektorzy: Prof. dr hab. Kazimierz Ciechanowski (Szczecin) i Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak (Wrocław).