Cele KRAUM

Obecnie celem Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, będącej autonomicznym zgromadzeniem rektorów jest umocnienie współpracy między Uniwersytetami Medycznymi oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, w tym:

 • wprowadzenie wspólnego stanowiska Rektorów oraz Dyrektora CMKP i wyrażania opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkól medycznych.

 • inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych.

 • podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych.

 • wprowadzenie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażanie opinii w sprawach szpitali klinicznych,  dla których organem tworzącym są uczelnie medyczne oraz CMKP.

 • reprezentowanie wspólnych interesów, a także podejmowanie działań prowadzących do efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni medycznych w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowo – badawczej, organizacyjnej,

 • występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni medycznych wobec organów władzy państwowej,

 • działanie umożliwiające swobodną wymianę studentów i pracowników uczelni medycznych w kraju i za granicą,

O KRAUM

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) została powołana w 1989r. przez Prof. Antoniego Pruszewicza, ówczesnego Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w czasie uroczystości obchodów 70. rocznicy powstania uczelni.Pierwotny KRAMP ( Konferencja Rektorów Akademii Medycznych w Polsce)  reprezentował problematykę oraz interesy medycznych szkół akademickich wobec Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (m.in. próbował nie dopuścić do pozbawienia akademii medycznych szpitali klinicznych).Obecnie Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych jest autonomicznym zgromadzeniem rektorów, której celem jest umocnienie współpracy między członkami wchodzącymi w jej skład.

W skład KRAUM, wchodzą:

Członkowie zwyczajni:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy,
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie,
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Collegium Medicum,
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Uniwersytet Zielonogórski Collegium Medicum