Władze KRAUM

Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki został wybrany nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych na kadencję 2016-2020. Na tym stanowisku Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zastąpił prof. dr hab. n. med. Janusza Morysia, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Z-ca przewodniczącego - prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Z-ca przewodniczącego - prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w aktualnej kadencji zastąpił Prof. dr hab. n. med. Pawła Górskiego, byłego Rektora tejże Uczelni.