Władze Konwentu Dziekanów
Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych

Przewodnicząca

Prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Gdański Uniwersytet Medyczny

Wice – Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Leszek Domański
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie