Władze Konwentu Dziekanów
Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych

Przewodnicząca

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wice – Przewodniczący

Prof. dr hab. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum