W tym miejscu będziemy zamieszczać materiały zdjęciowe z odbytych zjazdów. Jeżeli takowe znajdują się w prywatnych zbiorach członków Konwentu uprzejmie prosimy o ich przesyłanie na adres: dziekanat-katlek@sum.edu.pl