Władze Konwentu Dziekanów
Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych

Przewodniczący
prof. dr hab.  Wojciech Miltyk
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Jacek Sapa
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie