O Uczelni

Collegium Medicum powstało 2 października 2019 roku z przekształcenia Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu został powołany w maju 2015 roku uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz władz samorządowych Województwa Lubuskiego i Miasta Zielona Góra w odpowiedzi na deficyt kadr medycznych w regionie lubuskim. Zgodnie z klasyfikacją dziedzin naukowych w Polsce oraz tradycjami uniwersytetów europejskich w Collegium Medicum są kształceni studenci kierunków: lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne (oraz do 30 września 2019 r. wychowanie fizyczne).

Bazę dydaktyczną i kliniczną tworzą nowoczesne laboratoria, pracownie i sale wykładowe Uniwersytetu Zielonogórskiego i Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Najważniejszą część tej bazy stanowią laboratoria Katedry Anatomii i Histologii, Katedry Biologii Molekularnej i Mikrobiologii, Genetyki Klinicznej i Patomorfologii oraz Centrum Medycyny Translacyjnej, przygotowane do zapewnienia wysokiego poziomu jakości kształcenia w ramach modułu nauk podstawowych oraz prowadzenia badań naukowych. Dzięki współpracy z naukowcami wydziałów uniwersyteckich i parku naukowo-technologicznego specjalizującymi się w biologii molekularnej, fizyce medycznej, inżynierii biomedycznej i nanotechnologii oraz współpracy lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego i lubuskich instytucji zdrowia publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu stanowi jedną z najnowocześniejszych instytucji dydaktycznych i medycznych w lubuskim.

Zgodnie z mottem wydziału „Nowe technologie w badaniach, kształceniu i lecznictwie”, w procesie kształcenia teoretycznego i praktycznego są wykorzystywane zaawansowane rozwiązania techniczne i zastosowane najnowsze odkrycia naukowe, dotyczy to szczególnie histologii, genetyki, fizjologii i immunologii. Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej pozwala na doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunkach lekarski, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne poprzez wykorzystanie i implementację nowoczesnych metod symulacji w ramach modułu kształcenia klinicznego. Techniki symulacji medycznej uwzględniają także kwestie relacji lekarz – pacjent, które są głównym nurtem modułu humanizacji procesu leczenia.