O Uczelni

Pomorski Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnią województwa zachodniopomorskiego. Jednocześnie znajduje się w skali Polski w czołówce najlepszych uczelni, zajmując 10. miejsce. Dodatkowo według rankingu PERSPEKTYW wśród uczelni medycznych PUM zajął 1. miejsce w kategoriach „Innowacyjność” oraz „Efektywność naukowa” oraz 3. w kategorii „Potencjał naukowy” i „Publikacje”.

Pomorski Uniwersytet Medyczny posiada 3 wydziały: Wydział Medycyny i Stomatologii; Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Studentom z Polski i zagranicy oferowane są kierunki studiów: lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, biotechnologia specjalność medyczna, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo oraz psychologia zdrowia, na których uczy się przeszło cztery i pół tysiąca studentów, w tym siedmiuset w ramach English Program i Asklepios Program.

PUM prowadzi studia jednolite magisterskie, studia I i II stopnia, studia podyplomowe i szkołę doktorską. Zajęcia ze studentami odbywają się również w szpitalach klinicznych PUM: SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej wraz ze szpitalem w Policach oraz SPSK nr 2 na Pomorzanach w Szczecinie, a także w Centrum Symulacji Medycznej. Egzaminy natomiast przeprowadzane są w nowoczesnym Centrum Egzaminów Testowych.

Uczelnia angażuje się społecznie. Prowadzi dla mieszkańców Szczecina i regionu wiele programów adresowanych do różnych grup wiekowych. Dla najmłodszych przeznaczony jest DUM PUM (Dziecięcy Uniwersytet Medyczny), dla młodzieży MAM PUM (Młodzieżowa Akademia Medyczna), natomiast dla seniorów MUS PUM (Medyczny Uniwersytet Seniora).

PUM to także współpraca z biznesem. Działalność tę prowadzi Centrum Transferu Technologii, które nadaje rynkową przyszłość wynalazkom naukowców uczelni. PUM nie zapomina o historii. Wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej prowadzi Polską Bazę Genetyczną Ofiar Totalitaryzmów. Działalność instytucji poświęcona jest identyfikacji ofiar zbrodni systemów totalitarnych. To ważny wkład w osiągnięcia naukowe o dużym pozytywnym wydźwięku humanitarnym, społecznym i historycznym.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest uczelnią młodą, ale mogącą się pochwalić znaczącym dorobkiem naukowo-badawczym. Został powołany do życia 20 marca 1948 roku i był trzecią uczelnią wyższą w Szczecinie. Powstawanie ówczesnej Akademii Medycznej odbywało się w warunkach skrajnego wyniszczenia wojną i zupełnego braku miejscowej kadry lekarskiej, naukowej i dydaktycznej. Mijające lata działania można uznać za wielkie dokonanie. Natomiast teraz rozpoczęte inwestycje rozwojowe, jak np. budowa nowego kompleksu kliniczno-dydaktyczno-badawczego – stanowią kolejne wielkie wyzwanie, które obok podnoszenia jakości kształcenia, docelowo mają przenieść uczelnię do statusu badawczej.