Prof. dr hab. n.med. Andrzej Drop
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Profesor zwyczajny, lekarz, specjalista z zakresu radiologii ogólnej i zdrowia publicznego, wieloletni konsultant wojewódzki w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w województwie lubelskim. Od lat związany jest z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie (dawn. Akademią Medyczną) – kolejno jako doktorant, asystent, adiunkt, a od 1995 r. – Kierownik I Zakładu Radiologii Lekarskiej. Czynnie zaangażowany w życie Uczelni pełnił kolejno funkcje: Prodziekana Wydziału Lekarskiego, Prorektora ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego, a obecnie – Rektora.

Jest nie tylko naukowcem, ale także praktykiem i dydaktykiem. Współtworzył Polską Szkołę Radiologii, w której jest wykładowcą. Jest członkiem Polskiej Szkoły Rezonansu Magnetycznego, działaczem Komisji Akredytacyjnej Zakładów Radiologii przy Ministrze Zdrowia oraz współtwórcą programu specjalizacji z radiologii.
Jest członkiem Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej Polskiej Akademii Nauk oraz Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną. Jako lekarz i Rektor uczelni medycznej chętnie wspiera różnego rodzaju akcje na rzecz promocji i profilaktyki zdrowotnej ludności, w szczególności kobiet, zarówno poprzez osobiste uczestnictwo, jak również poprzez objęcie ich swoim honorowym patronatem. Zwolennik zdrowego trybu życia, propagator sportu akademickiego.

Prywatnie pasjonat literatury i dobrej muzyki. W wolnym czasie lubi spacery na łonie natury w gronie najbliższych, a także wyjścia do filharmonii lub teatru.