Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz hematologii i transplantologii klinicznej. Dziekan Wydziału Lekarskiego PUM w latach 2005-2012, a od 2016 r. rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 1990 r. Od 2008 r. zatrudniony na stanowisku prof. zw. w PUM.

Kierownik Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej PUM oraz ordynator Oddziału Transplantacji Szpiku Kliniki Hematologii i Transplantologii SPSK1.

W uznaniu działalności naukowo-badawczej uzyskał wiele prestiżowych nagród, m.in. Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Złoty Krzyż Zasługi, medal 10-lecia Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka. Laureat nagrody Zachodniopomorski Nobel w 2018 r. w dziedzinie nauk podstawowych za badania i wdrożenie prototypowego zestawu do pobierania krwi pępowinowej.

Za działalność na polu dydaktycznym otrzymał Medal Edukacji Narodowej oraz wiele nagród dydaktycznych Rektora PAM/PUM.

Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego, 23 prace z tego Koła zostały nagrodzone na Międzynarodowych Sesjach Naukowych Studenckich Towarzystw Naukowych.

Należy do wielu towarzystw naukowych, m.in. Komitetów Polskiej Akademii Nauk. Członek rady programowej 5 naukowych czasopism zagranicznych, członek prezydium Zespołu Terapii Komórkowej Chorób Układu Nerwowego. Członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Był członkiem Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych. Członek-założyciel Stem Cell Therapeutic Excellence Center. Przewodniczący Komitetów Naukowych i Organizacyjnych wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Zasiadał w Panelach Ekspertów Narodowego Centrum Nauki, m.in. jako przewodniczący.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 290 pełnotekstowych publikacji o sumarycznym współczynniku oddziaływania (IF) > 490, h-indeks wynosi 33 (wg Web of Science). Był/jest kierownikiem 15 grantów naukowo-badawczych KBN/MNiSW/NCN/NCBiR/EU/ABM, w tym 3 międzynarodowych (Interreg IIIA, IVA, VA) i 2 konsorcyjnych (Strategmed, ABM). Promotor 20 rozpraw doktorskich (15 z wyróżnieniem summa cum laude). Opublikował 17 rozdziałów w książkach i podręcznikach w języku polskim i angielskim. Przeprowadził zgłoszenie międzynarodowe jednego wynalazku (patent europejski “Kit for cord blood collection” #EP 3 171 778), dwa kolejne w trakcie procedowania.