Prof. dr hab. med. Janusz Moryś

Urodzony 20.01.1958 w Gdańsku, lekarza, nauczyciel akademicki, zatrudniony w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na stanowisku profesora zwyczajnego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z roku 1983. Doktorat z nauk medycznych obroniony w 1985 roku, a habilitacja z zakresu nauk medycznych neuroanatomia w 1991 roku, a tytuł profesora nauk medycznych uzyskał w 1996 roku. Od 1996 roku kierownik Katedry Anatomii i Zakładu Anatomii i Neurobiologii. Pracę w Zakładzie Anatomii i Neurobiologii rozpoczął jeszcze na studiach, zatrudniony początkowo jako asystent stażysta 1982-1983, a następnie jako asystent 1983-1985, starszy asystent w Klinice Neurologii Dorosłych 1985-1986, ponownie od 1986 starszy asystent w Zakładzie Anatomii i Neurobiologii 1986-1987, adiunkt 1987-1992, adiunkt habilitowany od 1992-1996, profesor nadzwyczajny 1996-2001, a następnie profesor zwyczajny od 2001 roku do chwili obecnej. Staż specjalizacyjny z zakresu neurologii w latach 1983-1986, a następnie staż specjalizacyjny z zakresu neurochirurgii 1986-1997. 2,5 letni naukowy staż zagraniczny w okresie między 1988 a 1992 w Zakładzie Neuropatologii Institute for Basic Research in Developmental Disabilities na Staten Island, NY, USA. Prodziekan Wydziału Lekarskiego dwóch kadencji 1996-2002, a następnie dziekan Wydziału Lekarskiego AMG również dwóch kadencji 2002-2008. Od 2008 roku rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz Rady Rektorów Pomorza na kadencję 2012-2016. Wieloletni członek komisji przy Ministerstwie Zdrowia ds reformy kształcenia na kierunku lekarskim w uczelniach medycznych. Wicepreses Polskiego Towarzystwa Anatomicznego w latach 2007-2011, członek Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, International Brain Reseach Organsation, International Federation of Anatomical Associations, European Federation of Experimantal Morphologist, Federation of European Neuriscience Societies, Sekcji Psychogeriatrii i Choroby Alzheimera Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Redaktor Naczelny wydawnictwa Folia Morphologicaod 2001 roku, członek redakcji Clinical Anatomy, Folia Neuropathologica, Acta Neurobiologiae Experimentalis oraz Psychogeriatrii Polskiej. Członek Komitetu Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk od 1998 roku.

Promotor 18 zakończonych przewodów doktorskich z zakresu nauk medycznych, oraz opiekun 5 zakończonych przewodów habilitacyjnych. Autor i współautor ponad 300 publikacji naukowych, streszczeń, rozdziałów do podręczników i skryptów dla studentów. Współautor wydanego w 2001 roku przez PZWL podręcznika Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Kierownik lub główny wykonawca projektów naukowych PAN, KBN i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wielokrotnie organizator lub członek komitetów organizacyjnych i naukowych zjazdów naukowych w kraju i zagranicą. Wielokrotnie nagradzany nagrodami Ministra Zdrowia, Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, medalem 50-lecia AMG.

Hobby muzyka rokowa, film, literatura.