Prof. dr hab. Marek Ziętek

Urodził się 28.03.1951 roku w Kłodzku. Szkołę podstawową oraz średnią ukończył w Kudowie Zdroju. Studia na Wydziale Lekarskim Oddziale Stomatologicznym ukończył z nagrodą „Primus Inter Pares” w 1974 roku. W tym samym roku podjął pracę jako asystent w Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) we Wrocławiu.
W 1980 roku obronił pracę doktorską pt. „Zastosowanie termoplastów do wykonywania protez tymczasowych”, której fragmenty zostały opublikowane w Niemczech.
W 1991 roku, w wyniku przeprowadzonej rozprawy habilitacyjnej pt. „Aktywność granulocytów obojętnochłonnych w pomłodzieńczym zapaleniu przyzębia” otrzymał stopień doktora habilitowanego.
Tytuł naukowy profesora został mu wręczony przez Prezydenta RP w 1999 roku, natomiast w 2004 roku otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego. Jest specjalistą IIº z zakresu periodontologii oraz protetyki stomatologicznej. Odbył staże zagraniczne w następujących miejscowościach: Debreczyn (Węgry) Moskwa (Rosja), Amsterdam (Holandia), Schau (Lichtenstein), Wiedeń (Austria), Erfurt, Drezno, Coburg, Bensheim (Niemcy).

Działalność naukowa:
Autor ponad 200 prac naukowych oraz ponad 60 prac wygłoszonych na zjazdach krajowych i międzynarodowych. Autor rozdziałów w 6 podręcznikach medycznych, redaktor podręcznika tłumaczonego z języka angielskiego i rozdziałów w 2 podręcznikach tłumaczonych z języka niemieckiego.

Główne kierunki badań naukowych:

badania nieswoistej odporności w chorobach przyzębia, ocena biomateriałów stosowanych w periodontologii, mechanizmy immunopatologiczne w chorobach przyzębia, stan przyzębia po przeszczepach nerek, schorzenia błony śluzowej jamy ustnej, wpływ środowiska na tkanki przyzębia, chirurgiczne leczenie periodontopatii. Jego badania z tego zakresu były nowatorskimi w Polsce.

Działalność organizacyjna

 1. Twórca i Kierownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej, przekształconego w 2000 roku w Katedrę i Zakład Periodontologii.
 2. Członek Senatu Uczelni pięciu kadencji.
 3. Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego w latach 2000-2005.
 4. Konsultant Krajowy w dziedzinie Periodontologii w latach 1996-2008.
 5. Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach 2002-2010 a od 2010 roku Honorowy Prezydent PTS-u.
 6. Członek Sekcji Medycyny Wieku Rozwojowego Komitetu Badań Naukowych w latach 2001-2004.
 7. Członek Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych w latach 2001 – 2003.
 8. Prorektor ds. Nauki Akademii Medycznej we Wrocławiu 2005-2010.
 9. Pełniący obowiązki Rektora AM 2010/2011
 10. Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od maja 2011 roku.
 11. Członek Komitetu Redakcyjnego 6 czasopism medycznych, w tym jednego z Impact Factor.
 12. Wiceprezydent Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda.
 13. Członek Europejskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz Groupement International pour la Recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie.
 14. Członek Honorowy: Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Dentystów, Polskiego Towarzystwa Techniki Dentystycznej.
 15. Profesor Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu (Ukraina).
 16. Odznaczony medalem honorowym Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.
 17. Od 1 września 2014 roku Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.
 18. Promotor 15 ukończonych dysertacji doktorskich i opiekun 3 habilitacji.