Prof. dr hab. Piotr Ponikowski
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dyrektor Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję Prorektora ds. nauki UMW.

Prof. Piotr Ponikowski jest lekarzem, kardiologiem, byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2017-2019), członkiem zarządu Heart Failure Society (HFA) i Prezydentem HFA w latach 2010-2012.

W 2021 powołany został w skład Krajowej Rady ds. Kardiologii.

Od kilku lat regularnie pojawia się w prestiżowym zestawieniu najczęściej cytowanych naukowców świata Rankingu Thomson Reuters Ranking „The World’s Most Influential Scientific Minds”.

Jest laureatem prestiżowych stypendiów naukowych: European Society of Cardiology, National Heart and Lung Institute, Cardiac Department, London, UK, Stypendium British Council, National Heart Lung Institute, Cardiac Department, London, UK Stypendium Swedish Institute; Karolinska Hospital, Cardiology Department, Thoracic Clinics, Stockholm, Sweden.

Jest pierwszym autorem opublikowanych w 2016 roku wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie diagnozowania i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca (dokumentu cytowanego ponad 8000 razy), co realnie wpłynęło na praktykę kliniczną oraz życie i zdrowie chorych z niewydolnością serca.

Współpracuje z naukowcami z całego świata – realizując wieloośrodkowe badania. Występował jako główny badacz w ponad 100 badaniach klinicznych dotyczących leczenia niewydolności serca, stabilnej dławicy piersiowej, nadciśnienia tętniczego oraz ostrego zespołu wieńcowego i cukrzycy

Jest także beneficjentem licznych grantów m.in. Fundacji Nauki Polskiej, Komitetu Badań Naukowych, Wspólnoty Europejskiej (European Community, Framework V and VII, Horyzont 2020).

W 2018 prof. Piotr Ponikowski otrzymał polsko-niemiecką nagrodę Copernicus przyznawaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiologii. W tym samym roku został wyróżniony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy oraz Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP.