Jan Styczyński, ur. 1963, lekarz medycyny, absolwent kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku  w roku 1989, specjalista chorób dzieci, transplantologii klinicznej oraz onkologii i hematologii dziecięcej. Stopień doktora nauk medycznych nadany w 1996 r. przez Radę Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy za rozprawę „Ocena skuteczności bierno-czynnego uodpornienia przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia  wątroby typu B u dzieci z chorobami nowotworowymi”, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych 2005 r. w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy na podstawie rozprawy „Modulacja odpowiedzi ex vivo na prednizolon w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci w świetle mechanizmów steroidooporności”. Tytułu naukowego profesora otrzymał w 2010r. W latach 2010-2011 ukończył  studia podyplomowe z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Od początku pracy zawodowej w 1990r , zatrudniony w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii (do 1997r pod nazwą: Katedra i Klinika Chorób Dzieci AM Bydgoszcz). W latach 2008-2012 Prodziekan Wydziału Lekarskiego CM UMK Bydgoszcz/Toruń, a od roku 2012 Prorektor UMK ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy/Toruniu, na kadencję 2012-2016. Kieruje oddziałem Transplantacji Szpiku Kostnego oraz Pracownią Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Odbył zagraniczne staże naukowe w Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, Department of Pediatrics w Londynie; w Immunology Institute, Palacky University, Olomouc, Czechy; Vrije Universiteit, Amsterdam, Research Laboratory for Department of Pediatric Hematology and Oncology w Amsterdamie;
oraz w Bone Marrow Transplantation Unit, Columbia University, New York. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 300 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach, w tym ponad 110 indeksowanych w PubMed/Medline oraz ponad 300 doniesień zjazdowych. Jego prace były cytowane ponad 1000 razy, a indeks Hirscha wynosi 15. Promotor 10 doktoratów. Wygłosił ponad 60 wykładów na zaproszenie Instytucji i Towarzystw Naukowych. Recenzent ponad 200 artykułów czasopism naukowych (głównie zagranicznych); 12  rozpraw doktorskich, 2 wniosków habilitacyjnych; oraz 2 wniosków o tytuł profesora (w tym 1wniosek zagraniczny, Afryka Południowa). Kierownik specjalizacji z pediatrii, z onkologii i hematologii dziecięcej oraz transplantologii klinicznej.

W latach 1994-2008 opiekun Studenckiego Kola Naukowego przy Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Bydgoszczy. Pod jego kierunkiem studenci opracowali ponad 40 tematów badawczych, prezentowanych na konferencjach studenckich, za które otrzymali liczne nagrody i wyróżnienia. Członek Rady Programowej Biuletyn Bydgoskiej Izby Lekarskiej „Primum non Nocere” (2001-2012), Komitetu Redakcyjnego „Pediatria po Dyplomie” (od 2006) i Editorial Board w Journal of Pediatric Sciences (od 2009).

Otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia za działalność naukową w zakresie zakażeń po przeszczepie szpiku, Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rozwój transplantacji szpiku
w województwie, wiele nagród Rektora za działalność naukową i dydaktyczną, wiele nagród krajowych Towarzystw Naukowych za prace zjazdowe. Odznaczony brązowym Medalem za długoletnią służbę (2008).

Członek American Society of Hematology, European Blood and Marrow Transplantation Group (w tym członek Pediatric Diseases Working Party, Infectious Diseases Working Party), Sekretarz IDWP-EBMT 2010-2013 i 2013-2016; jedyny polski przedstawiciel w ECIL (European Conference on Infections in Leukemia) 2007-2009-2011-2013. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Cytometrii Przepływowej, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej (w tym członek: Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków oraz Polskiej Pediatrycznej  Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych).