Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich.
Absolwent warszawskiej Akademii Medycznej z roku 1969. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1975 roku, doktora habilitowanego  w roku 1987, tytuł naukowy profesora w roku 1995. Od 1999 r.  na stanowisku profesora zwyczajnego.
W latach 1996-2002 był Prodziekanem, a w latach 2002  – 2008 Dziekanem  I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
Od 1 września 2008 r. jest Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecna, druga kadencja, potrwa do 31 sierpnia 2016 roku. W kadencji 2012-2016 pełni również funkcję Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich oraz Przewodniczącego Kolegium Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji.
Jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od roku 1998 roku. Obecnie jest to największy ośrodek przeszczepiania wątroby w Polsce. Dotychczas w Klinice wykonano ponad  1300 transplantacji wątroby od dawcy zmarłego i pobrano  blisko  240   fragmentów wątroby od dawcy żywego.
Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej oraz transplantologii klinicznej. Pierwszy polski chirurg, który uzyskał dyplom honorowy europejskiego eksperta w chirurgii wątroby, dróg żółciowych i trzustki (2013). Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk od 2007 roku.
Prof. Marek Krawczyk jest promotorem dwóch Doktoratów Honoris Causa: prof. Henri Bismutha z Villejuif (Francja) oraz prof. Tadeusza Popieli z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był promotorem 10 doktoratów (kolejny przewód doktorski w trakcie realizacji) oraz opiekunem 7 habilitacji (2 przewody habilitacyjne w trakcie realizacji). Dotychczas recenzował 27 prac doktorskich oraz 20 przewodów habilitacyjnych. Był również recenzentem w 29 przewodach do stopnia naukowego profesora, w tym dwóch do stanowiska profesora zwyczajnego. Od chwili, gdy kieruje Kliniką sześciu jej pracowników uzyskało tytuł naukowy profesora.
Jest autorem lub współautorem 419 prac oryginalnych, opublikowanych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Redaktor lub współredaktor 45 książek oraz autor lub współautor 290 rozdziałów. Przedstawił, jako autor i współautor, 700 referatów na polskich i międzynarodowych kongresach.
Od 1997 roku członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich;
w tym przez dwie kadencje Wiceprezes Zarządu, a przez trzy kadencje Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. W latach 2011-2013 Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich. W latach 2001–2003 – Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, od listopada 2013 członek honorowy Towarzystwa. W latach 2000–2007, z przerwą 2004–2006, sprawował funkcję Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Członek Francuskiej Akademii Chirurgicznej (L´Académie Nationale de Chirurgie), członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia; Członek honorowy: French Society for Surgery (L´Association Française de Chirurgie), German Society for Visceral Surgery (Die Deutsche Gesellschaft főr Viszeralchirurgie), Romanian Society for Burgery, Societas Chirurgica Biochemica, serbsko–czarnogórskiego Towarzystwa Chirurgii Wątrobowo- Trzustkowo-Żółciowej, Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W 2011 r. został wybrany dwukrotnie, przez różne gremia, Osobowością Roku za Osiągnięcia w Medycynie.