Prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Stanisław Głuszek ur. 17.02.1954 r., studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi – w latach 1972-1978. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1981 r. również na Akademii Medycznej w Łodzi, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w roku 1997, na Akademii Medycznej w Białymstoku. Tytuł profesora nauk medycznych – 17 listopada 2003. Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej.

W latach 1988-2000 ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA w Kielcach. W latach 2001-2005 ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Urazowej Szpitala Miejskiego w Kielcach a w 1991 roku został mianowany konsultantem wojewódzkim ds. chirurgii ogólnej.

Od roku 2001 związany z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Kształcenia Medycznego Akademii Świętokrzyskiej oraz kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego i Społecznego (2001-2004 – st. profesora nadzwyczajnego, a od 2004 – profesora zwyczajnego). W latach 2006-2007 pełnił funkcję Dyrektora IPP WNoZ AŚ w Kielcach następnie od 2007 r Dziekana WNoZ, obecnie WLiNoZ.

Od września 2016 r – Prorektor ds. medycznych WLiNoZ

Jest autorem ponad 300 publikacji: m.in. autorem, współautorem i redaktorem publikacji z zakresu chirurgii, 21 rozdziałów w książkach oraz 6 książek, których był redaktorem lub współautorem. Wydał monografię „Zapis umierania” oraz „Z dziejów Chirurgii Regionu Świętokrzyskiego”. W zdecydowanej większości prac jest pierwszym autorem. Ponadto kierownik projektów finansowanych przez MNiSW oraz współautor projektu NCN. Jest również autorem 5 filmów naukowo-dydaktycznych, wykorzystywanych wielokrotnie w szkoleniu podyplomowym lekarzy i pielęgniarek oraz studentów.

Kilkukrotnie wyróżniony za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne Nagrodami Rektora oraz odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Gloria Medicinae (2001). Ponadto otrzymał Pierwszą Nagrodę za pracę naukową [część habilitacji] na Międzynarodowym Kongresie Chirurgów Mediolan 1988 r., Pierwszą Nagrodę Polskiego Towarzystwa Żywienia Poza
i Dojelitowego za pracę o znaczeniu żywienia w raku żołądka i wpustu (2000) oraz wyróżnienie zgłoszonej pracy na Sympozjum Proktologicznym (Płock 2006), członek PTL, TCHP, PTG, PTO, PTCHO, EAES, ESPEN, IGCC, ESSO i wielu innych krajowych towarzystw medycznych.