Prof. dr hab. Tomasz Szczepański
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański jest specjalistą pediatrii i onkologii/hematologii dziecięcej. Od początku swojej kariery naukowej szczególnie zajmuje się zagadnieniami diagnostyki i leczenia białaczek u dzieci.

W maju 1997 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. W latach 1997-1999 pracował w Katedrze Immunologii Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Od 2000 r. pracuje w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (SUM) i w Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu.

W 2005 r. złożył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Rearanżacje genów immunoglobulin i receptorów limfocytów T w ostrej białaczce limfoblastycznej z komórek prekursorowych limfocytów B u dzieci (wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów), a w 2009 r. uzyskał z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej tytuł profesora nauk medycznych.

Od 2009 r. jest kierownikiem Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SUM, a od 2010 r. sprawuje funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej w województwie śląskim.

W latach 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki SUM.

Jest współautorem ponad 290 publikacji w czasopismach polskich i międzynarodowych, które do tej pory uzyskały ponad 5500 cytowań (indeks Hirscha 39).

Jest Prezesem Polskiego Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i członkiem Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej (SIOPEurope). Jest również członkiem Rady Naukowej czasopisma LEUKEMIA oraz redaktorem naczelnym czasopisma Pediatria Polska.