Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 1998 r.) zlokalizowanej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych (I i II stopień) i hipertensjologii.

Z wyróżnieniem ukończył studia na kierunku lekarskim w I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (1980). W 1983 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 1992 r. doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, a w 1996 r. tytuł profesora nauk medycznych.

W latach 1980-1990 asystent w Instytucie Transplantologii AM w Warszawie, w latach 1988-1990 asystent Kliniki Nefrologicznej Uniwersytetu Południowej Kalifornii, stypendysta American Heart Association. Od 1991 r. adiunkt w Instytucie Transplantologii AM w Warszawie, w latach 1991-1998 kierownik Centralnego Laboratorium Zespołu Klinik PSK-1 (Szpital Kliniczny Dzieciatka Jezus). W latach 1997-1998 zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Transplantologii AM w Warszawie, od roku 2000 r. profesor zwyczajny w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM.

W latach 1996-2002 był prodziekanem I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, następnie w latach 2002-2004 prodziekanem Wydziału Kształcenia Podyplomowego AM w Warszawie. Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego AM w Warszawie w latach 2005-2012. W latach 2004-2009 przewodniczył Państwowej Komisji Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych (2001-2009) oraz w dziedzinie hipertensjologii (2014-2019).

Zastępca przewodniczącego Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk (1996-2001), zastępca redaktora naczelnego Polskiego Archiwum Medycyny (1996-2002), doradca Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (1996-2009). W latach 1997-2000 delegat Naczelnej Izby Lekarskiej do Europejskiej Komisji Specjalizacyjnej z zakresu medycyny wewnętrznej.

Przewodniczący: Rady Naukowej Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Medycyny i Farmacji (2004-2011), Rady Naukowej Studium Medycyny Molekularnej (2007-2020), Rady Naukowej „Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji” (od 2011 r.), Zespołu Odwoławczego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011-2014).

Członek: International Advisory Board Journal of American Medical Association (1998-2006), Rady Specjalizacji Lekarskich przy Ministrze Zdrowia (1999-2001), Rady Naukowej „Vienna School of Clinical Research” (2002-2007), Sekcji Medycznej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu (2008-2020), Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN (2008-2014), Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc (od 2008 r.), Rady Naukowej Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Matki Polki (2014-2017), Rady Redakcyjnej pisma Cardiovascuar Research (od 2018 r.), Rady Doskonałości Naukowej (2019-2020).

Inicjator i organizator studiów podyplomowych WUM, w tym unikalnych kierunków „Metodologia badań klinicznych”, „Medycyna estetyczna”, „Seksuologia kliniczna”.

Autor ponad 200 publikacji o sumarycznej wartości IF > 450. Redaktor 5 podręczników, cytowany 8 100 razy, indeks Hirscha – 37 (wg Google Scholar).

Założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej (2016 r.), członek: High Blood Pressure Council, American Heart Association, American Society of Hypertension, European Society of Hypertension, Towarzystwa Internistów Polskich (wiceprezes w latach 1997-2001), Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – założyciel i członek zarządu Sekcji Kardiologii Doświadczalnej (1997- 1999), Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (prezes w latach 2009-2011), Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Laureat nagrody specjalnej Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, nagrody dydaktycznej Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, nagrody zespołowej Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, nagrody wydziałowej Polskiej Akademii Nauk (1998 r.). Uhonorowany: Medalem za Zasługi WUM, Medalem KEN oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Profesor działa w fundacjach: „TVN Nie Jesteś Sam”, „Centrum Rozwoju Medycyny”, „Medicinae Pro Erudita”. Inicjatorem, autor i wykonawca akcji prowadzonych przez media ogólnopolskie („Wystarczy zmierzyć ciśnienie”, Narodowy Test Zdrowia Polaków, Uniwersytety III Wieku).