26 listopada 2017 r. dr hab. hab. med. ARTUR MAZUR, prof. UR, odebrał w Kancelarii Prezydenta RP profesorską nominację. Urodzony w 1966 r. profesor jest absolwentem kierunku lekarskiego (1990) Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, W 2000 r. uzyskał – na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – tytuł doktora. Wcześniej przeprowadził naukowe badania i przygotował dysertację doktorską pt: „Czynniki ryzyka wystąpienia otyłości prostej u dzieci szkolnych ze środowiska miejskiego i wiejskiego”. Dziesięć lat później (2010) uzyskał habilitację. Od wielu lat prowadzi badania dotyczące endokrynologii i diabetologii dzieci, chorób rzadkich i bardzo rzadkich u dzieci w województwie podkarpackim oraz roli żywienia w zdrowiu publicznym.
Po ukończeniu studiów podjął pracę w Rzeszowie (1990), na Oddziale I Dziecięcym obecnego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2. W latach 2010-2015 był zastępcą ordynatora, od 2014 roku jest kierownikiem II Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej. W 1994 r. uzyskał specjalizację pierwszego stopnia a 1998 drugiego stopnia (specjalizacja z pediatrii z wyróżnieniem). Od 2010 roku posiada specjalizację z endokrynologii, a od 2015 z endokrynologii i diabetologii dziecięcej.
Od 2001 roku pracuje także na Uniwersytecie Rzeszowskim, początkowo jako adiunkt, a od 2011 roku jako prof. nadzwyczajny a od 2017 jako profesor zwyczajny. W 2012 roku został wybrany na dziekana Wydziału Medycznego. W 2016 roku ponownie został dziekanem a od 1 października 2019 r. pełni funkcję Prorektora ds. Kolegium Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Od 2015 r. Wydział Medyczny UR współpracuje z konsorcjum I Family-study. Jest to konsorcjum 17 uniwersytetów medycznych i instytutów medycznych z 12 krajów Europy. Wspólnie prowadzą badania na temat czynników determinujących wybór pokarmów, styl życia oraz zdrowie dzieci i młodzieży. Reprezentantem UR w tym projekcie jest prof. A. Mazur.
W latach 2014-2015 r. był koordynatorem projektu i głównym badaczem
w Klinice Pediatrii Endokrynologii i Diabetologii Dzieci badań na temat leczenia dzieci
z somatotropinowa niedoczynnością przysadki hormonem wzrostu o przedłużonym działaniu.
Dwukrotnie przebywał na stażach akademickich, w USA, w Medical College of Wisconsin (USA) ( październik 2013) oraz w University of Florida, College of Medicine (kwiecień 2014). Jest też wykładowcą na kursach w ramach ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology). W lutym 2014 roku współorganizował taki kurs w Rzeszowie. Z
Tematyka prowadzonych przez prof. A. Mazura badań interesuje organizatorów międzynarodowych konferencji. W 2014 roku prowadził wykłady na zjazdach i warsztatach Global Congress for Consensus in Pediatrics and Child Health w 2014 roku w Bangkoku, w 2015 roku w Budapeszcie. W 2016 roku wystąpił z wykładem w Xian, w Chinach.
Jestem autorem i współautorem prac oryginalnych i poglądowych o łącznej sumie punktów IF 474.241, punktów MEiN 6702.000.
Jest podkarpackim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

W latach 2005-2010 roku prof. A. Mazur pełnił funkcję sekretarzem redakcji ,,Przeglądu Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków”. Od 2010 r. jestem zastępcą redaktora naczelnego redakcji ,,Pediatrii Polskiej”. Pracuje w komitetach redakcyjnych ,,Przeglądu Pediatrycznego”, „Endokrynologii Pediatrycznej”, „Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism”, „Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery” oraz „Vaiku Pumonologija ir Alergologija” (Litwa).
Systematycznie recenzuje publikacje kierowane do ,,International Journal of Pediatric”, ,,Obesity oraz Journal of Epidemiology and Community Health”, ,,Pediatric Obesity”, ,,Acta Pediatrica” oraz ,,Atherosclerosis, Hormone Research, International Journal of Endocrinology”.