O Uczelni

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum jest medyczną częścią najstarszej polskiej uczelni. Jednym z trzech pierwszych wydziałów dzisiejszego UJ – jakie powołano do życia w roku 1364 – był właśnie Wydział Lekarski, dzięki czemu w Krakowie narodziła się polska medycyna i tutaj przez wieki mogła się rozwijać.

UJ CM prowadzi studia I, II i III stopnia na trzech wydziałach: Wydział Lekarski kształci lekarzy, lekarzy dentystów i dietetyków, Wydział Farmaceutyczny – farmaceutów, analityków medycznych i kosmetologów, a Wydział Nauk o Zdrowiu – pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, elektroradiologów i specjalistów z zakresu zdrowia publicznego.

Od października 1994 r. w strukturze Wydziału Lekarskiego UJ CM funkcjonuje Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców kształcąca studentów z wielu krajów świata, m.in. z USA, Kanady i Norwegii. Szkoła prowadzi dwa programy studiów medycznych: 6-letni dla absolwentów szkół średnich i 5-letni dla absolwentów college’ów, uniwersytetów oraz jeden program lekarsko-dentystyczny – 6-letni program dla absolwentów szkół średnich.

Standardy anglojęzycznych programów UJ CM opierają się nie tylko na polskich wymogach nauczania, ale również na przyjętych w UE i USA, co potwierdzają uzyskane przez szkołę akredytacje, zarówno zagraniczne: US Department of Education i Medical Board of California, jak i polskie: KRASP, KRAUM i PAKA.

Nauczanie medycyny w języku angielskim pozwoliło nawiązać współpracę z wieloma znanymi uczelniami w USA. Studenci ostatnich lat studiów w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM, ale także studenci medycyny programu w języku polskim, mają możliwość kształcenia w zakresie przedmiotów klinicznych w takich uczelniach jak: University of California San Diego, University of California lrvine, University of California Los Angeles, Loma Linda University Medical Center, University of Rochester School of Medicine and Dentistry i Cleveland Clinic. Ponadto studiują za granicą w ramach programu Erasmus oraz umów bilateralnych z uczelniami na całym świecie.

UJ CM sukcesywnie poszerza także ofertę studiów doktoranckich, a w ramach Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ prowadzi szkolenia podyplomowe dla lekarzy z różnych regionów kraju we wszystkich dziedzinach medycyny.

Uczelnia od lat jest liderem w przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” rankingu uczelni wyższych, w kategorii akademickich uczelni medycznych.

Bazę kliniczną UJ CM stanowią cztery podmioty lecznicze: Szpital Uniwersytecki, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna oraz Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem.

Obecnie w Krakowie – Prokocimiu budowana jest nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego, w którym znajdzie się 31 oddziałów klinicznych, 28 poradni, 24 sale operacyjne, 925 łóżek dla pacjentów oraz zaplecze dydaktyczne z salami wykładowymi i seminaryjnymi. Całość uzupełni wielopoziomowy parking na ponad tysiąc miejsc. Zgodnie z planem, budowa ma zostać zakończona w kwietniu 2019 r., a pacjenci będą przyjmowani od wiosny 2020 r.

Trwa również remont i przebudowa budynku dawnej Biblioteki Medycznej UJ CM – na ok. 6000 m kw. powstanie kompleks dydaktyczny – do dyspozycji studentów oddana zostanie nowoczesna biblioteka, a także sale symulacyjne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Inwestycja, której zakończenie planowane jest na drugą połowę 2018 r., dopełni tworzone od marca 2016 r. Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum to również liczne badania i projekty naukowe prowadzone przy wsparciu środków własnych uczelni i źródeł zewnętrznych. Zarówno pracownicy naukowi, jak i studenci zdobywają granty, są laureatami konkursów, wchodzą w skład międzynarodowych zespołów badawczych, wpływając znacząco na wzrost naukowego potencjału uczelni.