O Uczelni

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu to wiodąca Uczelnia medyczna, która ma znaczący wkład w rozwój polskiej medycyny w ujęciu naukowym i praktycznym.  Na dzisiejszą pozycję Uczelni, miał wpływ nie tylko wysoki poziom kształcenia – potwierdzony osiągnięciami naukowymi kadry akademickiej, ale przede wszystkim prawie 100-letnia tradycja, która narodziła się wraz z powstaniem Oddziału Farmaceutycznego w listopadzie 1919 roku oraz Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, w lipcu 1920 roku. Punktem zwrotnym w bogatej historii Uczelni było utworzenie w ramach Wydziału Lekarskiego II, Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim, aktualnie Centrum Nauczania w Języku Angielskim. Dzięki staraniom władz Uczelni i ogromnemu ich zaangażowaniu w realizację tego innowacyjnego przedsięwzięcia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu może poszczycić się kształceniem prawie tysiąca studentów na pięciu programach anglojęzycznych.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu wraz z pięcioma szpitalami klinicznymi jest prężną i dynamiczną Uczelnią, na czele której stoi JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest w ścisłej czołówce intensywnie rozbudowujących się polskich uczelni. „Ładnym kawałkiem Poznania” nazywają mieszkańcy dzielnicy Grunwald kompleks kampusu akademickiego przy zbiegu ulic Przybyszewskiego i Bukowskiej. Tu swoją lokalizację znalazły: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne z Biblioteką Główną, Collegium Stomatologicum i Centrum Biologii Medycznej. Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne wypierają dotychczasowe praktyki realizacji studiów medycznych a zaplecze socjalne jest na najwyższym poziomie.

Uczelnia realizuje kształcenie na Wydziale Lekarskim I, Wydziale Lekarskim II, Wydziale Farmaceutycznym i Wydziale Nauk o Zdrowiu. Do dyspozycji kandydatów jest 20 kierunków kształcenia oraz studia podyplomowe i doktoranckie.

Jednym z priorytetowych kierunków rozwoju poznańskiego Uniwersytetu Medycznego jest współpraca z zagranicą w zakresie wymiany dydaktycznej i naukowej, a także udział w międzynarodowych projektach badawczych. Uczelnia realizuje długoterminowe umowy o współpracy z uniwersytetami medycznymi na całym świecie. Prowadzone są także projekty badawcze, których głównym celem jest rozwijanie nowoczesnych technologii na poziomie światowym. Miarą wysiłku na rzecz doskonalenia pracy Uczelni są liczne nagrody w ogólnopolskich rankingach a wszelkie działania podejmowane przez władze i pracowników Uczelni są z myślą o studentach.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu to uczelnia z długoletnią tradycją, stawiająca wysokie wymagania a jednocześnie przygotowująca na najwyższym poziomie do wykonywanego zawodu. Studiujący w murach Uczelni studenci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania poprzez uczestnictwo w kołach naukowych i organizacjach studenckich.