O Uczelni

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu tworzy naukę we współpracy z liderami branży medycznej i prestiżowymi uczelniami medycznymi na całym świecie. Swoją misję dydaktyczną i wychowawczą uczelnia realizuje poprzez trzystopniowy system kształcenia. Kształci młodzież na pięciu Wydziałach (Lekarskim, Lekarsko-Dentystycznym, Lekarskim Kształcenia Podyplomowego, Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej, Nauk o Zdrowiu), czerpiąc wzorce z dziedzictwa światowego i zajmując czołowe miejsce w kraju pod względem wymiany międzynarodowej. Uniwersytet jest największym ośrodkiem specjalistycznego leczenia chorych z Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Ziemi Lubuskiej o najwyższym stopniu referencyjności. Działające w ramach uczelni dwa szpitale kliniczne – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego i Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu są wyposażone w najnowszą aparaturę i sprzęt diagnostyczny. Uczelnia jest partnerem wielu znaczących spółek, klastrów i przedsiębiorstw, takich jak:
Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny,

Klaster e-Zdrowie,

Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii,

Klaster – Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych, Konsorcjum – Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego,

Fundacja Uniwersytetu Medycznego,

Ośrodek Badawczo-Naukowo- Dydaktyczny Chorób Otępiennych w Ścinawie.

Uczelnia współpracuje z uczelniami z: Rosji, Niemiec, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, Białorusi i Chin.