O Uczelni

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) to nowoczesna, prężnie rozwijająca się publiczna Uczelnia wyższa, której misją jest jak najlepsze kształcenie profesjonalnej, odpowiedzialnej, nowoczesnej kadry medycznej; prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie międzynarodowym; wdrażanie innowacyjnych rozwiązań aplikacyjnych we współpracy z podmiotami udzielającymi świadczeń medycznych oraz podejmowanie działań stanowiących odpowiedź na potrzeby społeczne.

Uczelnia stale inwestuje w rozwój kadry naukowo-dydaktycznej. Naukowcy wyjeżdżają na liczne stypendia naukowe, staże, szkolenia, wizyty studyjne w najlepszych ośrodkach naukowych i dydaktycznych na świecie. Corocznie zwiększa się liczba współpracujących z Uniwersytetem Naukowców z zagranicy, reprezentujących dynamicznie rozwijające się światowe ośrodki naukowo-badawcze. Działania te procentują wzrostem dorobku naukowego pracowników Uczelni.

Liczba 115 profesorów tytularnych, 153 doktorów habilitowanych na prawie 800 nauczycieli akademickich, daje jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w Polsce. Pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku to eksperci w swoich dziedzinach nauki, zasiadający w komitetach naukowych, redakcjach czasopism oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy. Dynamiczna i kreatywna kadra to również ogromny potencjał w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, zarówno naukowych, jak i unijnych oraz w komercjalizacji badań naukowych.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest prekursorem i liderem w prowadzeniu prac nad sztuczną inteligencją w medycynie i przyczyniających się do jej rozwoju badań wielkoskalowych obejmujących genomikę, proteomikę, metabolomikę, radiomikę i bioinformatykę. Uniwersytet prowadzi również unikalne w tej części Europy badanie populacyjne obejmujące swoim zasięgiem 10 000 mieszkańców Białegostoku (Badanie Białystok Plus). Realizowane są unikatowe programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej i chorób cywilizacyjnych. Dzięki prowadzonym projektom stworzono unikalną na skalę europejską bazę zawierającą wyniki analizy całego genomu kilkuset pacjentów z chorobami onkologicznymi (m.in. rakiem płuca, rakiem jajnika) i innymi chorobami cywilizacyjnymi (m.in. cukrzycą, otyłością). Uczelnia jest też liderem w wysokiej jakości bankowaniu materiału biologicznego. Zebrane dane służą do stworzenia Polskiej Bazy Medycyny HD, która ma służyć dogłębnemu poznaniu mechanizmów m.in. chorób nowotworowych, chorób sercowo-naczyniowych, metabolicznych i innych oraz wypracowaniu nowych celów terapeutycznych.

Uczelnia dysponuje ultra nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w skład której wchodzą m.in.: nowoczesny Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Centrum Badań Klinicznych, Centrum Medycyny Doświadczalnej, Centrum Badań Innowacyjnych, Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych, Laboratorium Obrazowania Molekularnego oraz Centrum Symulacji Medycznych.

Potwierdzeniem znaczącej pozycji Uniwersytetu jest wysoka ocena parametryczna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, według której w czterostopniowej skali wszystkie trzy Wydziały Uczelni posiadają kategorią A. Ponadto UMB, jako jedyna polska uczelnia, zdobył prestiżowy grant na prowadzenie studiów doktoranckich w konkursie COFUND w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Komisji Europejskiej Horyzont 2020. W 2019 roku Uniwersytet zajął 11 miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w konkursie na uczelnię badawczą.

Aktualnie na 16 kierunkach medycznych studiuje 5500 studentów, w tym ponad 400 w języku angielskim. Studenci zagraniczni pochodzą m.in. z Norwegii, Szwecji, USA, Kanady, Niemiec, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej. Pełna oferta edukacyjna UMB to: analityka medyczna, biostatystyka, dietetyka, higiena stomatologiczna, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, logopedia z fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne i zdrowie Publiczne. UMB prowadzi również Szkołę Doktorską.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest otwarty na współpracę z przedsiębiorcami z różnych branż. Naukowcy UMB patentują i komercjalizują wiele wynalazków. Do jednych z ostatnich należą: Medical Honey produkt na bazie ekstraktu propolisu opóźniający rozwój glejaka mózgu, preparat na licencji UMB wzmacniający pszczoły firmy LOB, sztuczna ślina, czy prace nad ekstraktem z grzyba z Puszczy Białowieskiej, który zwalcza raka jelita grubego.

Siedzibą władz Uczelni jest XVIII-wieczny barokowy Pałac, zwany Wersalem Północy, usytuowany w centrum miasta. W bliskiej odległości znajduje się kampus Uczelni: budynki dydaktyczno-badawcze, dwa szpitale kliniczne oraz domy studenta i obiekty sportowe.

Od lat wszystkie ogólnopolskie rankingi wskazują na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jako najlepszą uczelnię akademicką w tej części Polski.