O Uczelni

Trzeciego lutego 1950 r. powołano pierwszą w regionie północno-wschodniej Polski uczelnię medyczną nazwaną Akademią Lekarską, a następnie na mocy rozporządzenia Rady Ministrów tego samego roku przemianowaną na Akademię Medyczną w Białymstoku.

Po spełnieniu ustawowych warunków, w 2008 roku Akademia Medyczna przekształciła się
w Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to renomowana, prężnie rozwijająca się uczelnia wyższa, która wyróżnia się na tle polskich ośrodków akademickich. W lipcu 2012 roku, w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2012–2017.

We wrześniu 2013 roku w ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał prestiżową kategorię A+ jako najlepsza jednostka naukowa w grupie nauk o życiu. Wydział Lekarski
z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydział Nauk o Zdrowiu otrzymały kategorię A.

Uniwersytet zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. W 2011 roku wydawnictwa Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita przyznały prestiżowe nagrody: Uczelnia
o najwyższej efektywności naukowej (1 miejsce w Polsce) i Kuźnia Kadr 2011.

Stale wzmacniany jest rozwój kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni poprzez liczne wykłady ekspertów, stypendia naukowe, staże, szkolenia, wizyty studyjne w najlepszych ośrodkach naukowych i dydaktycznych na świecie. Obecnie Uniwersytet ma podpisane umowy o współpracy
z 21 zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

Jednym z priorytetów Uczelni jest stałe powiększanie bazy naukowo-dydaktycznej.
W październiku 2011 roku rozpoczęły się zajęcia w nowo wybudowanych obiektach: Euroregionalnym Centrum Farmacji oraz Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk
o Zdrowiu. Uczelnia posiada centralny tytuł inwestycyjny wart ponad 500 mln zł na rozbudowę i modernizację Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 2017 rok, co w sposób zasadniczy podniesie jakość usług medycznych i edukacyjnych. Powiększyła się również baza USK poprzez włączenie w struktury dwóch białostockich szpitali, dzięki czemu Uniwersytecki Szpital Kliniczny stał się największym szpitalem akademickim w Polsce.

Uczelnia kształci na 14 kierunkach, na których studiuje ok 4600 studentów, w tym ponad 260 w języku angielskim. Od roku akademickiego 2013/2014 funkcjonują interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim w dziedzinie biomedycyny i biostatystyki, które stwarzają unikalną możliwość dogłębnego poznania innowacyjnych wielkoskalowych technik badawczych i obliczeniowych oraz ich zastosowania w genomice, proteomice, metabolomice i immunologii.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wydaje dwa czasopisma naukowe: Advances in Medical Sciences, które posiada IF=0,796 oraz Progress in Health Sciences.

Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany w centrum Białegostoku, wokół którego w bliskiej odległości skupiają się budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne, domy

studenta oraz obiekty sportowe Uniwersytetu.