O Uczelni

Data utworzenia Uniwersytetu Medycznego 2002 rok

Uprzednio: wydział lekarski Uniwersytetu Łódzkiego 1945

Akademia Medyczna 1950

Wojskowa Akademia Medyczna 1958

Uniwersytet Medyczny w Łodzi w liczbach:

 • 8500 studentów
 • 350 studentów anglojęzycznych
 • 1400 pracowników naukowo-dydaktycznych
 • 5 wydziałów
 • 14 kierunków studiów
 • 4 szpitale kliniczne

Wydziały Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

 • Wydział Farmaceutyczny
 • Wydział Lekarski
 • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Wydział Wojskowo-Lekarski

Oferta edukacyjna – kierunki studiów:

analityka medyczna, farmacja, kosmetologia, biotechnologia, dietetyka, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, fizjoterapia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, pielęgniarstwo i położnictwo.

Studia w języku angielskim:

380 obcokrajowców z następujących krajów: m.in. USA, Wielka Brytania, Chiny

Obecnie kształcimy lekarzy i dentystów na sudiach 5 i 6 letnich. Wkrótce uruchomimy studia farmaceutyczne i pielęgniarsko-połoznicze.

Wyniki oceny parametrycznej:

W systemie akredytacyjnym Ministerstwa Nauki i Szkolnuictwa Wyzszego Uniwersytet Medyczny w Łodzi uzyskał najlepszy wynik w regionie – 80% wydziałów UM w Łodzi otrzymało kategorię naukową A. Jest to też najlepszy wynik w Polsce spośród dużych szkół medycznych posiadających co najmniej 4 wydzialy.

Inne wyróznienia

 • Czołowe w Polsce wyniki w Lekarskim Egzaminie Państowoym i Końcowym

 • laureaci Diamentowych Grantów

 • zwycięzcy konkursu Broker Innowacji

 • Drugie miejsce w Polsce wśród uczelni medycznych w liczbie grantów Narodowergo Centrum Nauki

 • liderzy młodego pokolenia lekarzy – „SuperTalenty w medycynie”

 • Wyróznienie Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej za „ stwarzanie sprzyjających warunków do studiowania oraz niepowtarzalny „prostudencki” klimat”.

Unikatowa oferta edukacyjna:

 • szkolimy lekarzy oficerów

 • projekt „Operacja Sukces” realizowany na Wydziale Lekarskim

 • kierunek zamawiany – biotechnologia medyczna

 • studia doktoranckie UMED3-BioScience

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi sukcesywnie zmienia się i poszerza, uwzględniając przede wszystkim potrzeby rynku usług medycznych, ale także wytyczne płynące z Unii Europejskiej. Nauczanie przyszłych lekarzy na Wydziale Lekarskim od kilku lat realizowane jest wg nowego programu nauczania opracowanego siłami programu unijnego „Operacja Sukces – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy”. W budowaniu tego programu położono największy nacisk na nauczanie zintegrowane i oparte o problem, wprowadzono nowatorskie zajęcia fakultatywne oparte o nowoczesne narzędzia oraz możliwość realizacji studiów w języku angielskim.

Projekty naukowe

53 projekty NCN za ponad 23 mln zł – 2. miejsce wśród uczelni medycznych

 • 14 projektów realizowanych w ramach EFS i EFRR

 • 13 projektów naukowych realizowanych w ramach Programów Ramowych

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM to:

 • nowoczesna aula mieszcząca 1000 osób

 • dwie aule na 260 i 340 miejsc

 • 20 sal ćwiczeniowo-seminaryjnych

 • sale komputerowe (180 stanowisk dydaktycznych)

 • najnowocześniejsze w Polsce centrum stomatologiczne

 • unikatowe laboratoria:

 • Uczelniane Laboratorium Dydaktyki Medycyny Stanów Nagłych

 • Uczelniane Laboratorium Zm

 • Uczelniane Laboratorium Antropometrii Trójwymiarowej

 • Uczelniane Laboratorium Badań Materiałowych

 • Uczelniane Laboratorium Wirtualnej Mikroskopii

 • Uczelniane Laboratorium Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka

 • Uczelniane Laboratorium Regulacji Ciśnienia Tętniczego i Funkcji Autonomicznego Układu Nerwowego

 • systemy komputerowe oraz nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne

 • najnowsza aparatura dydaktyczna i laboratoryjna

 • Szpital kliniczny na 380 łóżek