O Uczelni

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.

Uczelnia oferuje kształcenie na 17 kierunkach w języku polskim, 3 w języku angielskim, 15 kierunkach studiów podyplomowych, studiach MBA oraz licznych kursach specjalizacyjnych, doskonalących i ustawicznych. Wysoka efektywność nauczania jest osiągana dzięki nowoczesnej komunikacji ze studentami, dbałości o kadrę naukowo-dydaktyczną oraz stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku pracy.

Kadrę akademicką stanowi czołówka polskich naukowców – wykwalifikowanych specjalistów, którzy dbają o życie i zdrowie pacjentów stosując innowacyjne – na skalę krajową i światową – metody leczenia.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest prężnym ośrodkiem naukowym specjalizującym się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej. Rosnąca liczba projektów i innowacyjnych wdrożeń stanowi potwierdzenie wielkiego potencjału naukowego Uczelni.

WUM – co nas wyróżnia?

  • bogata oferta edukacyjna dostosowana do rynku pracy
  • kadra składająca się z doświadczonych dydaktyków i specjalistów
  • działalność badawcza – 204 prowadzone projekty naukowe o wartości 348 mln zł
  • międzynarodowy wymiar kształcenia – 115 umów w ramach programu ERASMUS+ oraz 38 umowy z zagranicznymi ośrodkami
  • szeroka oferta kształcenia podyplomowego – 16 kierunków, w tym studia SGH-WUM MBA w Ochronie Zdrowia, liczne kursy specjalizacyjne, doskonalące, ustawiczne
  • prężenie działające Biuro Karier
  • nowoczesna infrastruktura
  • świetna lokalizacja kampusów