O Uczelni

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są wydziały, które prowadzą studia na określonych kierunkach.

Obecnie w skład Uczelni wchodzą:

 • I Wydział Lekarski
 • II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
  oraz Oddziałem Fizjoterapii
 • Wydział Lekarsko-Dentystyczny
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki

Ważną jednostką Uczelni jest również Centrum Kształcenia Podyplomowego odpowiedzialne za prowadzenie studiów podyplomowych, organizowanie kursów doskonalących i przygotowujących do specjalizacji oraz szkoleń podyplomowych dla obcokrajowców.

Na Uczelni kształci się prawie 9,5 tys. studentów, w tym ponad 700 obcokrajowców.

Oferta edukacyjna Uczelni, stworzona w oparciu o nowoczesne programy nauczania i standardy europejskie, obejmuje 14 kierunków oraz 1 specjalność.

Wysoka efektywność nauczania jest osiągana dzięki nowoczesnej komunikacji ze studentami, dbałości o kadrę oraz stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku. Świadectwem dbałości o poziom kształcenia są przyznawane Uczelni tytuły i certyfikaty, a także najwyższe pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych.

 • Certyfikat Uberrima Fide. Wyróżnienie to przyznawane jest Uczelniom, które zapewniają najwyższe standardy w zakresie przeciwdziałania zjawisku plagiatowania;
 • Trzecie miejsce w kategorii uczelni medycznych w XVIII edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017;
 • Orzeł Wprost 2017;
 • Pierwsze miejsce w konkursie EDUinspiracje 2016. Nasza Uczelnia zwyciężyła w kategorii szkolnictwo wyższe. Zostaliśmy nagrodzeni za projekt o nazwie „Mobilność studentów i pracowników w programie Erasmus+ Akcja 1 Szkolnictwo Wyższe”.

Znakiem firmowym Uczelni stały się znaczące inwestycje. W ciągu ostatnich lat oddano do użytku nowoczesne Centrum Biblioteczno-Informacyjne, Centrum Badań Przedklinicznych oraz Szpital Pediatryczny. Zakończono także prace modernizacyjne w Centrum Biostruktury. Od 2015 roku społeczność akademicka Warszawy korzysta nowo wybudowanego Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego.

Warszawski Uniwersytet Medyczny nieustannie zwiększa swój potencjał naukowy. Wzrasta liczba realizowanych projektów oraz innowacyjnych wdrożeń, które mają coraz większe znaczenie społeczne.