Dodano przez Mariusz Michalak

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 02-03 czerwca 2016r. Sopot

W dniach 02 – 03 czerwca 2016r. w Sopocie odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był Gdański Uniwersytet Medyczny. W obradach wziął udział Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Katarzyna Chmielewska oraz Rektorzy Elekci. W trakcie konferencji poruszono m.in. kwestię projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w […]

Wybory w KRAUM

Nowym przewodniczącym KRAUM na kadencję 2016 – 2020 został Prof. Przemysław Jałowiecki Rektor Elekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zaś nowym wiceprzewodniczącym KRAUM na kadencje 2016 – 2020 został Prof. Radzisław Kordek Rektor Elekt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 17-19 marca 2016r. Dolina Charlotty

W dniach 17 – 19 marca 2016r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był Gdański Uniwersytet Medyczny. W obradach wziął udział Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas oraz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Pani Katarzyna Chmielewska. W trakcie konferencji poruszono kwestię projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i […]

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 16-18 luty 2016r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

W dniach 16 – 18 lutego 2016r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. W obradach wziął udział Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas oraz nowo wybrana Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Pani Katarzyna Chmielewska. W trakcie konferencji poruszono kwestię przywrócenia stażu podyplomowego dla lekarzy […]

Podsumowanie spotkania KRAUM w Bydgoszczy

W dniach 26 – 28 listopada 2015r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem było Colegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. W trakcie obrad poruszono kwestię kształcenia medycznego na VI roku kierunku lekarskiego i V roku kierunku lekarsko – dentystycznego. Podjęto temat dotyczący utworzenia akademickiej sieci onkologicznej na bazie publicznych Uczelni […]

Podsumowanie posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Białymstoku

W dniach 08 – 10 października 2015r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W trakcie obrad poruszono kwestię sytuacji uczelni medycznych w polskim systemie opieki onkologicznej oraz uregulowań prawnych dotyczących przekazania mienia przez uczelnię, szpitalom klinicznym. Również, po raz kolejny Rektorzy KRAUM podnieśli temat uruchomienia przez […]