Dodano przez Marcin Chabior

Posiedzenie Prezydium KRASP

W dniach 27-28 lutego 2017 r. w Krakowie odbędzie się kolejne Posiedzenie Prezydium KRASP, którego Gospodarzem będzie Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Pan prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół. W posiedzeniu Prezydium KRASP Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych reprezentować będzie Pan prof. dr hab. Radzisław Kordek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zastępca Przewodniczącego KRAUM.

Nota informacyjna dot. posiedzenia KRAUM w dniu 12 stycznia 2017 r.

W dniu 12 stycznia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zorganizowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi – macierzystą Uczelnię Pana prof. dra hab. n. med. Radzisława Kordka Wiceprzewodniczącego KRAUM. W spotkaniu oprócz Rektorów 10 krajowych Uczelni Medycznych i Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego udział wzięli m.in. Pan Konstanty Radziwiłł Minister […]

Kondolencje po śmierci Prof. dr hab. Aleksandra Koja

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr hab. Aleksandra Koja Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1987-1990, 1993-1996, 1996-1999, współzałożyciela Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i jej pierwszego Przewodniczącego, profesora nauk przyrodniczych, jednego z najwybitniejszych polskich naukowców w dziedzinie biochemii i biologii molekularnej. Łączymy się w smutku z Rektorem, Senatem i całą Społecznością Akademicką […]

Konsultacje – projekt z dnia 26.09.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pismem z dnia 26.09.2016 r. znak: UZ-AK.70.19.2016/RB działający z upoważnienia Ministra Zdrowia Podsekretarz Stanu Pan Piotr Gryza, przekazał KRAUM do konsultacji projekt z dnia 26.09.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Projekt z dnia 26.09.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach […]

Konsultacje dot. projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie: przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Pismem z dnia 28 września 2016 r. znak: DN.SJN.5040.276.2016 działający z upoważnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Podsekretarz Stanu Pan Piotr Dardziński przekazał istotne informacje w zakresie, skierowanego do konsultacji w czerwcu br., projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie: przyznawania  kategorii naukowej jednostkom naukowym. Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego