Obrady KRAUM we Wrocławiu

Zaplanowane w dniach 7-9 grudnia 2022 r. obrady Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych odbyły się we Wrocławiu. Gospodarzem spotkania był prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich. Obok reprezentantów władz uczelni członkowskich KRAUM w rozmowach aktywny udział wzięli: wiceminister zdrowia Piotr Bromber, prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. Radosław Sierpiński, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak oraz online reprezentujący MEiN dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego Marcin Czaja oraz naczelnika Wydziału Spraw Medycznych Piotr Kowalski.


Obecni byli także: prof. Zbigniew Izdebski, przewodniczący Komitetu Naukowego I Kongresu Humanizacji Medycyny, Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, prezes Polskiej Unii Szpitali Klinicznych oraz prof. Janusz Moryś, przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim.


Dyskutowano m.in. o kwestii zmian standardów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, finansowaniu szpitali klinicznych raz założeniach ustawy o działalności leczniczej.
Uczestnicy spotkania mieli okazję do zwiedzenia Muzeum Anatomii UMW, po którym oprowadził ich dr Marek Syrycki, prof. uczelni.


Kolejne obrady KRAUM zaplanowano w marcu 2023 r., a ich gospodarzem będzie Uniwersytet Medyczny w Lublinie.


Fot. Tomasz Walów/UMW