Obrady KRAUM w Poznaniu

Majowe spotkanie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych odbyło się 25 maja 2023 r. w sercu Wielkopolski. Jego gospodarzem był prof. Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Posiedzenie rozpoczęło podsumowanie konferencji „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa” odbywającej się 21 kwietnia 2023 r. we Wrocławiu. Jak podkreślili prof. Piotr Ponikowski i prof. Agnieszka Piwowar, w wydarzeniu udział wzięło ponad 300 uczestników. Wieloaspektowa dyskusja wokół jakości kształcenia na kierunkach medycznych pozwoliła szerokiemu gronu dostrzec wagę tego problemu, a uczelnie zastymulować do dalszej pracy nad opracowaniem rekomendacji i spisem dobrych praktyk. Rekomendacje KRAUM dotyczące kształcenia na kierunkach medycznych omówiła prof. Agnieszka Zimmermann, przewodnicząca zespołu, prorektor ds. jakości kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rekomendacje opracowane KRAUM stanowią wskazówki odpowiadające na pytania dotyczące prowadzenia efektywnego kształcenie w zawodach medycznych w sposób nowoczesny i w pełni pokrywający potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Starają się wskazywać, jak przygotować przyszłych pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu – zaznaczyła prof. Zimmermann.

Wśród poruszanych tematów nie zabrakło również dyskusji nt. funkcjonowania Komisji Bioetycznych w świetle nowych regulacji prawnych, co szczegółowo omówił prof. Marek Droździk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Natomiast postępy w ubieganiu się o akredytacje NCFMEA i WFMEA przybliżyli zgromadzonym prof. Kamil Torres z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i prof. Janusz Moryś z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim.

W obradach KRAUM udział wzięli także zaproszeni goście: Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departament Rozwoju Kadr Medycznych MZ oraz Marcin Czaja, dyrektor Departament Szkolnictwa Wyższego MEiN, z którymi dyskutowano m.in. na temat nowego standardu kształcenia na kierunku lekarskim oraz projektu poselskiego obniżającego wymogi dla uczelni, które chcą kształcić przyszłych lekarzy. Obecna była także sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. Maria Próchnicka i Rafał Staszewski, wiceprezes Agencji Badań Medycznych, z którym dyskutowano m.in. kwestie związane z Naczelną Komisją Bioetyczną.

Kolejne obrady KRAUM odbędą się w październiku w Olsztynie.

Fot. Mirosław Baryga