KRAUM obradował w Łodzi

Pierwsze w nowym roku kalendarzowym obrady Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych zorganizował 11 stycznia 2024 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi pod przewodnictwem rektora prof. Radzisława Kordka.

Obrady w dużej mierze dotyczyły bieżącej sytuacji ABM, a kwestię ryzyka niekwalifikowanych koszów w projektach przybliżył zgormadzonym prof. Piotr Widłak, dyrektor Biura „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych” GUMed. Ponadto Rektorzy dyskutowali o terminie i tematyce organizowanej w bieżącym roku drugiej edycji konferencji poświęconej edukacji medycznej z elementami humanizacji medycyny. Przedsięwzięcie koordynują Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Tradycyjnie druga część posiedzenia KRAUM odbyła się z udziałem zaproszonych gości. Swoją obecnością zgromadzonych zaszczycili: sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Wojciech Konieczny wraz z Małgorzatą Zadorożną dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych MZ, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej drMateusz Kowalczyk oraz Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozmowy koncentrowały się głównie wokół kwestii jakości kształcenia na nowo otwartych kierunkach lekarskich i działań planowanych przez resort zdrowia. Zarówno rektorzy uczelni członkowskich KRAUM, jak i przedstawiciel samorządu lekarskiego jednogłośnie podkreślali, że kierunki lekarskie bez akredytacji należy zamknąć. Uczelnie KRAUM wyraziły także gotowość przyjęcia studentów, którzy już rozpoczęli naukę na kierunkach niespełniających standardów.

Jak podkreślił wiceminister Konieczny, misja nowego rządu dopiero się zaczyna. Członkowie KRAUM zapraszani są do różnych grup eksperckich i Ministerstwo Zdrowia będzie nadal liczyło na to wsparcie. Reprezentujący NRL dr Kowalczyk zaznaczył, że konieczne jest podniesienie rangi PKA, której opinia powinna być dla Ministra wiążąca.

Uczestniczący w obradach reprezentanci Naukowej Fundacji Polpharmy – wiceprezes zarządu Krzysztof Kurowski oraz dyrektor Daniela Piotrowska podsumowali pierwszą edycję wakacyjnej szkoły Polpharmy „Medical School of Your Future” oraz projekty zainicjowane podczas I Konwentu Rektorów. Ponadto Grzegorz Kurzyp, dyrektor ds. rozwoju produktów Grupy PWN przybliżył zgromadzonym platformę medyczną „Medico PZWL”, która wspiera edukację na wszystkich kierunkach medycznych.

Kolejne obrady KRAUM zaplanowano w kwietniu w Białowieży, a ich organizatorem będzie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.