Kondolencje po śmierci Prof. dr hab. Aleksandra Koja

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Aleksandra Koja

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1987-1990, 1993-1996, 1996-1999,
współzałożyciela Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
i jej pierwszego Przewodniczącego,
profesora nauk przyrodniczych, jednego z najwybitniejszych polskich naukowców
w dziedzinie biochemii i biologii molekularnej.

Łączymy się w smutku
z Rektorem, Senatem i całą Społecznością Akademicką Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

Podsumowanie posiedzenia KRAUM z dn. 26-28 października 2016 r.

W dniach 26-28 października 2016 r. odbyło się pierwsze w kadencji 2016-2020 posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, organizowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – macierzystą Uczelnię Przewodniczącego KRAUM Pana prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.

Read more

Posiedzenie KRAUM w dniach 26-28 października 2016 r.

Pierwsze w kadencji 2016-2020 posiedzenie KRAUM odbędzie się w dniach 26-28 października 2016 r. Jego gospodarzem będzie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – macierzysta Uczelnia Przewodniczącego KRAUM

Konsultacje – projekt z dnia 26.09.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pismem z dnia 26.09.2016 r. znak: UZ-AK.70.19.2016/RB działający z upoważnienia Ministra Zdrowia Podsekretarz Stanu Pan Piotr Gryza, przekazał KRAUM do konsultacji projekt z dnia 26.09.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Projekt z dnia 26.09.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Konsultacje dot. projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie: przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Pismem z dnia 28 września 2016 r. znak: DN.SJN.5040.276.2016 działający z upoważnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Podsekretarz Stanu Pan Piotr Dardziński przekazał istotne informacje w zakresie, skierowanego do konsultacji w czerwcu br., projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie: przyznawania  kategorii naukowej jednostkom naukowym.

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Uchwała Prezydium KRASP z dnia 13 września 2016 r. w sprawie konieczności wyraźnego zwiększenia poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa

Pismo Przewodniczącego KRASP
Dokument nr 3 VII

krasp-przezro

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 02-03 czerwca 2016r. Sopot

W dniach 02 – 03 czerwca 2016r. w Sopocie odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był Gdański Uniwersytet Medyczny.

W obradach wziął udział Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Katarzyna Chmielewska oraz Rektorzy Elekci.

W trakcie konferencji poruszono m.in. kwestię projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunek lekarski i lekarsko – dentystyczny, debatowano również nad sprawą finansowania uczelni publicznych.

Podczas obrad wybrano prof. Przemysława Jałowieckiego ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na nowego przewodniczącego KRAUM na kadencję 2016-2020, zaś prof. Radzisław Kordek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi został nowym wiceprzewodniczącym KRAUM na kadencję 2016-2020.

Spotkanie zakończyło się występem artystycznym kapeli kaszubskiej „Fraza”.

Podczas posiedzenia obecni byli Rektorzy: z Gdańska – prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Łodzi prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, z Lublina prof. dr hab. Andrzej Drop, z Krakowa prof. dr hab. Piotr Laidler, z Katowic prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki, z Białegostoku prof. dr hab. Jacek Nikliński, z Poznania prof. dr hab. Jacek Wysocki, z Wrocławia prof. dr hab. Marek Ziętek, z CMKP prof. Joanna Jędrzejczak oraz w zastępstwie prof. Jerzy Samochowiec z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W posiedzeniu wzięli udział Rektorzy Elekci: z Gdańska prof. Marcin Gruchała, z Białegostoku prof. Adam Krętowski, z Bydgoszczy prof. Grażyna Odrowąż – Sypniewska, z Krakowa prof. Tomasz Grodzicki, z Poznania prof. Andrzej Tykarski, z Warszawy prof. Mirosław Wielgoś, ze Szczecina prof. Bogusław Machaliński oraz z CMKP prof. Ryszard Gellert.

Wybory w KRAUM

Nowym przewodniczącym KRAUM na kadencję 2016 – 2020 został Prof. Przemysław Jałowiecki Rektor Elekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zaś nowym wiceprzewodniczącym KRAUM na kadencje 2016 – 2020 został Prof. Radzisław Kordek Rektor Elekt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 17-19 marca 2016r. Dolina Charlotty

W dniach 17 – 19 marca 2016r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego organizatorem był Gdański Uniwersytet Medyczny.

W obradach wziął udział Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas oraz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Pani Katarzyna Chmielewska.

W trakcie konferencji poruszono kwestię projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza – dentysty oraz niektórych innych ustaw. Debatowano również nad sprawą finansowania uczelni publicznych oraz szpitali klinicznych. Rektorzy KRAUM podpisali Porozumienie dotyczące zasad wzajemnego uznawania wyników egzaminów wstępnych zdawanych w 2016r. przez osoby posiadające „starą maturę”.

Spotkanie zakończyło się koncertem zespołu Danny Bryant Band.

Podczas posiedzenia obecni byli: z Gdańska – Prof. dr hab. Janusz Moryś – Przewodniczący KRAUM, z Bydgoszczy Prof. dr hab. Jan Styczyński, z Łodzi Prof. dr hab. Paweł Górski – Wiceprzewodniczący KRAUM, z Lublina Prof. dr hab. Hanna Trębacz, z Krakowa Prof. dr hab. Piotr Laidler, z Katowic Prof. dr hab. Joanna Lewin – Kowalik, z Warszawy Prof. dr hab. Marek Krawczyk i Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski, z Białegostoku Prof. dr hab. Jacek Nikliński i Prof. dr hab. Zenon Mariak, z Poznania Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak, ze Szczecina Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz, z Wrocławia Prof. dr hab. Romuald Zdrojowy, z CMKP Prof. Joanna Jędrzejczak oraz Prof. dr hab. Leszek Pączek Przewodniczący KAAUM.