Jacek Nikliński

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2008-2012, 2012- nadal

Urodził się 14.04.1963 r. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku w 1988 roku. W 1991 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, stopień doktora habilitowanego w 1999 roku. Tytuł profesora uzyskał w 2004 roku.

Prorektor ds. Nauki w latach 2002-2005 oraz 2005-2008. Rektor od 2008-nadal.

Posiada specjalizację z chirurgii ogólnej oraz chirurgii klatki piersiowej.

Kierownik Zakładu Klinicznej Biologii Molekularnej i Centrum Medycyny Doświadczalnej. Dyrektor Euroregionalnego Ośrodka Medycznego ds. Badań i Edukacji.

Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w latach 2008-2012, przewodniczący Kolegium Środowiskowego Rektorów Uczelni Wyższych w Białymstoku. Ekspert w Ośrodku Przetwarzania Informacji-Państwowego Instytutu Badawczego,członek Zespołu Specjalistycznego do oceny czasopism naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członek honorowy Business Centre Club.

Od 2003 roku Redaktor naczelny Advances in Medical Sciences.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 312 publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych (IF= 225,154; KBN- 1270 wskaźnik Hirscha-18; liczba cytowanń-1046).

Zainteresowania badawcze: rak płuca, biologia nowotworów, molekularne podstawy rozwoju chorób nowotworowych. Stypendium w National Cancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda, USA ( w latach 1995-1997).

W roku 2008 otrzymał tytuł Doctor honoris causa Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Mińsku.

Laureat nagród: Ministra Zdrowia (indywidualnych i zespołowych) , Polskiej Akademii Nauk, IASLC Investigator Award Winner.

Odznaczony: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego, Złota Odznaka Akademickiego Związku Sportowego.