Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, syn Stanisława i Anny, ur. 16 kwietnia 1963 r. w Goleniowie. Studia medyczne ukończył w 1988 r. w Pomorskiej Akademii Medycznej. W latach 1992-1993 odbył staż naukowy w Niemczech. Tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych uzyskał w 1997 r.Stopień naukowy doktora otrzymał w 1992 r. na podstawie rozprawy: „Prekalikreina osoczowa jako wskaźnik diagnostyczny i rokowniczy przewlekłych chorób wątroby”, habilitował się w 1999 r. w oparciu m.in. o pracę: „Molekularne mechanizmy nefroprotekcyjnego działania enalaprilu w doświadczalnej przewlekłej niewydolności nerek”. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2005 r. W latach 1999-2002 był Prodziekanem Wydziału Lekarskiego. Od 2008 r. Prorektor ds. Nauki Pomorskiej Akademii Medycznej. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Funkcję Rektora objął w 2012 roku na podstawie Protokołu Komisji Wyborczej z wyników wyborów przeprowadzonych na zebraniu wyborczym Uczelnianego Kolegium Elektorów PUM w Szczecinie w dniu 21 marca 2012 roku.